Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Thanaseelan J 1 Seong Nam Jin 1
Young-Myo Jae 2 Yoonmi Jin 1
Kankamol Jaisin 1 Michael R. Jiroutek 1
Shazia M. Jamil 2 Hye Hyun Jo 1
Byong-Su Jang 1 Hyunyoung Jo 1
Byunggu Jang 1 Min Kyung Jo 1
Dong Pyo Jang 1 Sangmee Ahn Jo 1
Eun Young Jang 2 Seongwoo Jo 1
Eun-Young Jang 1 Soo Hyun Jo 1
Hyun Jang 1 Sun-Jin Jo 2
Ji-Eun Jang 1 Keun Ho Joe 1
Joon Hwan Jang 10 Keun-Ho Joe 1
Jung Won Jang 1 Soohyun Joe 2
Ki-Won Jang 1 Sook-Haeng Joe 7
Sae-Heon Jang 2 Thomas Joiner 1
Seon-Keong Jang 1 Duk-In Jon 4
Seon-Kyeong Jang 2 Eun-Jeong Joo 6
Seung-Ho Jang 1 Jin Hui Joo 1
Soo Ah Jang 1 Sae Kyoung Joo 1
Won-Cheol Jang 1 Soo Hyun Joo 1
Yong Lee Jang 1 Soo-Hyun Joo 2
Yu Jin Jang 1 Won-tak Joo 1
Delfina Janiri 1 Yeon Ho Joo 5
Vladimir Janjic 1 Young-Hoon Joo 1
Slobodan M. Jankovic 1 Sung Woo Joo 1
Meera Jayaswal 1 Yoo Sook Joung 3
Bong-Hee Jeon 2 Yoo-Sook Joung 3
Dong Wook Jeon 1 Yoosook Joung 1
Dong-Wook Jeon 2 Mirjana Jovanovic 1
Hong Jin Jeon 17 Olga Józefowicz 1
Hong Jun Jeon 1 Gawon Ju 4
Hyun-Soo Jeon 1 Il-Nam Ju 1
Im Hong Jeon 1 Ra-Hyung Juh 1
Jin-Yong Jeon 1 Yong-Sung Juhnn 1
Ju-Ri Jeon 2 Jin Yong Jun 4
Jun Hee Jeon 1 Jin-Yong Jun 1
Sang Won Jeon 3 Tae-Youn Jun 8
Soyeon Jeon 1 Do-Un Jung 1
Woo Taek Jeon 1 Dong-Jin Jung 1
Woo-Taek Jeon 1 Hae Hyuk Jung 1
Woo-Teak Jeon 2 Hae-Kyung Jung 1
Yang-Whan Jeon 2 Han-Yong Jung 3
Bo-Ok Jeong 2 Hee Yeon Jung 3
Bum Seok Jeong 1 Hee-Yeon Jung 2
Bumseok Jeong 5 Hyerim Jung 1
Da-Woon Jeong 1 Hyun-Jin Jung 1
Do-Un Jeong 6 Il-Kyung Jung 1
Eu-gene Jeong 1 In-Kwa Jung 3
Gwang-Woo Jeong 2 Jae-Woo Jung 1
Hee Jeong Jeong 2 Ji Ye Jung 1
Hyun-Ghang Jeong 7 Jo Eun Jung 1
Hyunsuk Jeong 1 Joon Hyung Jung 1
Jaeseung Jeong 1 Ki-Young Jung 1
Jee H. Jeong 1 Kyoung Hwa Jung 2
Jee Hyang Jeong 1 Min Soo Jung 1
Jin Young Jeong 1 Myung Hun Jung 5
Jo-Eun Jeong 3 Seung-Ho Jung 4
Jong-Hyun Jeong 6 Sun Hwa Jung 1
Myung Ho Jeong 1 Sun-Woo Jung 1
Myung-Ho Jeong 1 Sung Won Jung 2
Seong Hoon Jeong 1 Sung-Soo Jung 2
Seong-Hoon Jeong 2 Sung-Won Jung 1
Seung Hee Jeong 1 Tae-Woon Jung 1
Seung-Hee Jeong 2 Wi Hoon Jung 4
Sung Hoon Jeong 2 Won Beom Jung 1
Sung-Hoon Jeong 1 Won Sang Jung 2
Yu Jin Jeong 1 Won-Sang Jung 1
Yu-Jin Jeong 1 Woo-Young Jung 2
Jin Hyeong Jhoo 5 Ye-Ha Jung 1
Jin Hyung Jhoo 1 Yong Jin Jung 1
Kyungun Jhung 1 Young Eun Jung 1
Seokyeon Ji 1 Young-Chul Jung 2
Yanbin Jia 1 Young-Eun Jung 1
Wenqing Jiang 2 YouJi Jung 1
Bo-Ra Jin 1 Hee-Soon Juon 1
Chong-Hyeon Jin 1 Eun-Kyung Jwa 1


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: kpa3355@kornet.net                

Copyright © 2018 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next