Distinctive Clinical Correlates of Psychotic Major Depression: The CRESCEND Study
Seon-Cheol Park, Hwa-Young Lee, Jeong-Kyu Sakong, Tae-Youn Jun, Min-Soo Lee, Jae-Min Kim, Jung-Bum Kim, Hyeon-Woo Yim, Yong Chon Park
Psychiatry Investig. 2014;11(3):281-289.   Published online 2014 Jul 21     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2014.11.3.281
Prevalence and risk factors for psychotic symptoms in young, first-episode and drug-naïve patients with major depressive disorder
Yuxuan Wu, Xueli Zhao, Zhe Li, Ruchang Yang, Ruijie Peng, Yue Zhou, Xingzhi Xia, Hanxu Deng, Xiaobin Zhang, Xiangdong Du, Xiangyang Zhang
BMC Psychiatry.2024;[Epub]     CrossRef
Prevalence, service use and clinical correlates of hallucinations and delusions in an out-patient population from India
Smriti Vallath, Lakshmi Narasimhan, M. Priyanka, Vishnu Varadarajan, Lakshmi Ravikanth
Journal of Mental Health.2023; 32(1): 87.     CrossRef
Prevalence and risk factors of psychotic symptoms in middle-aged patients with first-episode drug-naïve major depressive disorder: A large-scale cross-sectional study
Shilin Liu, Keyi Lin, Yang Zhang, Yaotian Gao, Wei Wang, Mengcheng Du, Tao Jiang, Min Zhou, Xiangyang Zhang
Journal of Affective Disorders.2023; 325: 102.     CrossRef
Development and validation of a nomogram to predict suicidal behavior in female patients with mood disorder
Sixiang Liang, Xinyu Liu, Dan Li, Jinhe Zhang, Guangwei Zhao, Hongye Yu, Xixi Zhao, Sha Sha
Frontiers in Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
Prevalence and clinical correlates of psychotic symptoms in first-episode untreated female chinese patients with major depressive disorder
Ruijie Peng, Xiaobin Zhang, Ronghua Li, Guangya Zhang, Yan Yue, Siqi Wu, Yuxuan Wu, Ruchang Yang, Yue Zhou, Xiangdong Du, Xiangyang Zhang
BMC Psychiatry.2023;[Epub]     CrossRef
Sex-differential association of suicide attempts with thyroid dysfunction in first-episode and drug-naïve young major depressive disorder patients with comorbid anxiety
Gang Ye, Ying Yuan, Zhe Li, Yan Yue, Yuxuan Wu, Ruchang Yang, Haitao Wang, Siqi Wu, Yue Zhou, Xueli Zhao, Xiaoli Lv, Nian Yuan, Ronghua Li, Guangya Zhang, Xiangdong Du, Xiangyang Zhang
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Identifying the mediating role of socioeconomic status on the relationship between schizophrenia and major depressive disorder: a Mendelian randomisation analysis
Qiang Xu, Mengjing Cai, Yuan Ji, Juanwei Ma, Jiawei Liu, Qiyu Zhao, Yayuan Chen, Yao Zhao, Yijing Zhang, He Wang, Lining Guo, Kaizhong Xue, Zirui Wang, Mengge Liu, Chunyang Wang, Dan Zhu, Feng Liu
Schizophrenia.2023;[Epub]     CrossRef
Prevalence, clinical features and prescription patterns of psychotropic medications for patients with psychotic depression in China
Li-Min Xin, Yun-Ai Su, Feng Yan, Fu-De Yang, Gang Wang, Yi-Ru Fang, Zheng Lu, Hai-Chen Yang, Jian Hu, Zhi-Yu Chen, Yi Huang, Jing Sun, Xiao-Ping Wang, Hui-Chun Li, Jin-Bei Zhang, Ji-Tao Li, Tian-Mei Si
Journal of Affective Disorders.2022; 301: 248.     CrossRef
Genetic Predisposition to Schizophrenia and Depressive Disorder Comorbidity
Natalia A. Shnayder, Maxim A. Novitsky, Nikolay G. Neznanov, Oleg V. Limankin, Azat R. Asadullin, Artem V. Petrov, Diana V. Dmitrenko, Ekaterina A. Narodova, Natalia V. Popenko, Regina F. Nasyrova
Genes.2022; 13(3): 457.     CrossRef
Relationship among psychotic features, benzodiazepine receptor agonists, and rehospitalization in patients with electroconvulsive therapy‐responsive major depressive disorder: A retrospective 2‐year observational study
Akise Umakoshi, Masahiro Takeshima, Yu Itoh, Mari Yamamoto, Nana Shibata, Masaya Ogasawara, Naoko Ayabe, Kazuo Mishima
Neuropsychopharmacology Reports.2022; 42(4): 449.     CrossRef
Prevalence and related factors of anxiety in first episode and drug naïve Chinese Han outpatients with psychotic major depression
Yanan Zhou, Qianjin Wang, Honghong Ren, Winson Fu Zun Yang, Yuejiao Ma, Qiuxia Wu, Yinli Luo, Dong Yang, Tieqiao Liu, Xiangyang Zhang
Journal of Affective Disorders.2022; 316: 217.     CrossRef
A Machine-Learning-Algorithm-Based Prediction Model for Psychotic Symptoms in Patients with Depressive Disorder
Kiwon Kim, Je il Ryu, Bong Ju Lee, Euihyeon Na, Yu-Tao Xiang, Shigenobu Kanba, Takahiro A. Kato, Mian-Yoon Chong, Shih-Ku Lin, Ajit Avasthi, Sandeep Grover, Roy Abraham Kallivayalil, Pornjira Pariwatcharakul, Kok Yoon Chee, Andi J. Tanra, Chay-Hoon Tan, K
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(8): 1218.     CrossRef
Association of serum lipid levels with psychotic symptoms in young, first-episode and drug naïve outpatients with major depressive disorder: A large-scale cross-sectional study
Lijuan Yan, Chuanyi Kang, Xiaohong Wang, Liying Yang, Na Zhao, Xiangyang Zhang
Psychiatry Research.2022; 317: 114864.     CrossRef
Cortical thickness distinguishes between major depression and schizophrenia in adolescents
Zheyi Zhou, Kangcheng Wang, Jinxiang Tang, Dongtao Wei, Li Song, Yadong Peng, Yixiao Fu, Jiang Qiu
BMC Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Prevalence and related factors of suicide attempts in first-episode and untreated Chinese Han outpatients with psychotic major depression
Hehua Li, Yuanyuan Huang, Fengchun Wu, XiaoE Lang, Xiang Yang Zhang
Journal of Affective Disorders.2020; 270: 108.     CrossRef
Early childhood and adolescent risk factors for psychotic depression in a general population birth cohort sample
Miika Nietola, Hanna Huovinen, Anni Heiskala, Tanja Nordström, Jouko Miettunen, Jyrki Korkeila, Erika Jääskeläinen
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.2020; 55(9): 1179.     CrossRef
Psychotic symptoms in first‐episode and drug naïve patients with major depressive disorder: Prevalence and related clinical factors
Yanmei Shen, Ying Wei, Xu‐Na Yang, Guangya Zhang, Xiangdong Du, Qiufang Jia, Xiaomin Zhu, Yuejiao Ma, XiaoE Lang, Xuerong Luo, Xiang Yang Zhang
Depression and Anxiety.2020; 37(8): 793.     CrossRef
Psychotic (delusional) depression and suicidal attempts: a systematic review and meta‐analysis
R. Gournellis, K. Tournikioti, G. Touloumi, C. Thomadakis, P. G. Michalopoulou, C. Christodoulou, A. Papadopoulou, A. Douzenis
Acta Psychiatrica Scandinavica.2018; 137(1): 18.     CrossRef
Clinical characteristics and outcomes of psychotic depression in the Northern Finland Birth Cohort 1966
Miika Nietola, Anni Heiskala, Tanja Nordström, Jouko Miettunen, Jyrki Korkeila, Erika Jääskeläinen
European Psychiatry.2018; 53: 23.     CrossRef
Psychotic (delusional) depression and completed suicide: a systematic review and meta-analysis
Rossetos Gournellis, Kalliopi Tournikioti, Giota Touloumi, Christos Thomadakis, Panayiota G. Michalopoulou, Ioannis Michopoulos, Christos Christodoulou, Athanasia Papadopoulou, Athanasios Douzenis
Annals of General Psychiatry.2018;[Epub]     CrossRef
Unexpected Improvement of Hand Motor Function with a Left Temporoparietal Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Regime Suppressing Auditory Hallucinations in a Brainstem Chronic Stroke Patient
Fanny Thomas, Noomane Bouaziz, Julià L. Amengual, Palmyre Schenin-King Andrianisaina, Christian Gaudeau-Bosma, Virginie Moulier, Antoni Valero-Cabré, Dominique Januel
Frontiers in Psychiatry.2017;[Epub]     CrossRef
Clinical Validation of the Psychotic Depression Assessment Scale, Hamilton Depression Rating Scale-6, and Brief Psychiatric Rating Scale-5: Results from the Clinical Research Center for Depression Study
Seon-Cheol Park, Eun Young Jang, Jae-Min Kim, Tae-Youn Jun, Min-Soo Lee, Jung-Bum Kim, Hyeon-Woo Yim, Yong Chon Park
Psychiatry Investigation.2017; 14(5): 568.     CrossRef
Does psychosis increase the risk of suicide in patients with major depression? A systematic review
Isheeta Zalpuri, Anthony J. Rothschild
Journal of Affective Disorders.2016; 198: 23.     CrossRef
Neuron-specific enolase levels in drug-naïve young adults with major depressive disorder
Carolina David Wiener, Mariane Lopez Molina, Miguel Passos, Fernanda Pedrotti Moreira, Guilherme Bittencourt, Luciano Dias de Mattos Souza, Ricardo Azevedo da Silva, Karen Jansen, Jean Pierre Oses
Neuroscience Letters.2016; 620: 93.     CrossRef
Association Between Suicidal Ideation and Exposure to Suicide in Social Relationships Among Family, Friend, and Acquaintance Survivors in South Korea
In Han Song, Se Won Kwon, Ji Eun Kim
Suicide and Life-Threatening Behavior.2015; 45(3): 376.     CrossRef
Gender Differences in the Clinical Characteristics of Psychotic Depression: Results from the CRESCEND Study
Seon-Cheol Park, Søren Dinesen Østergaard, Jae-Min Kim, Tae-Youn Jun, Min-Soo Lee, Jung-Bum Kim, Hyeon-Woo Yim, Yong Chon Park
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience.2015; 13(3): 256.     CrossRef
Optimizing the Use of Aripiprazole Augmentation in the Treatment of Major Depressive Disorder: From Clinical Trials to Clinical Practice
Changsu Han, Sheng-Min Wang, Soo-Jung Lee, Tae-Youn Jun, Chi-Un Pae
Chonnam Medical Journal.2015; 51(2): 66.     CrossRef
Schizophrenia and Depression Co-Morbidity: What We have Learned from Animal Models
James N. Samsom, Albert H. C. Wong
Frontiers in Psychiatry.2015;[Epub]     CrossRef