Low-Charge Electrotherapy in Geriatric Major Depressive Disorder Patients: A Case Series
Xiao-ming Kong, Xin-hui Xie, Shu-xian Xu, Yang Chen, Chen Wang, Hong Hong, Yan Sun
Psychiatry Investig. 2019;16(6):464-468.   Published online 2019 Jun 25     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.03.21.1
Atropine
Reactions Weekly.2019; 1773(1): 53.     CrossRef