Cut-Off Scores of an Olfactory Function Test for Mild Cognitive Impairment and Dementia
Hye Ri Kim, Sun Mi Kim, Wonshik Seong, Hyun Jin Min, Kyung Soo Kim, Hyuk Ga, Doug Hyun Han
Psychiatry Investig. 2020;17(10):1021-1030.   Published online 2020 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0203
Valid olfactory impairment tests can help identify mild cognitive impairment: an updated meta-analysis
Chunyi Zhou, Chongming Yang, Yating Ai, Xueling Fang, Ailin Zhang, Yuncui Wang, Hui Hu
Frontiers in Aging Neuroscience.2024;[Epub]     CrossRef
The Role of Olfactory Dysfunction in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A Meta-analysis
Jaime Bouhaben, Alice Helena Delgado-Lima, María Luisa Delgado-Losada
Archives of Gerontology and Geriatrics.2024; : 105425.     CrossRef
Olfactory Threshold Test as a Quick Screening Tool for Cognitive Impairment: Analysis of Two Independent Cohorts
Yang Gao, Yanchao Liu, Yao Zhang, Yuying Wang, Jie Zheng, Zhipeng Xu, Haitao Yu, Zetao Jin, Yin Yin, Benrong He, Fei Sun, Rui Xiong, Huiyang Lei, Tao Jiang, Yi Liang, Dan Ke, Shi Zhao, Wen Mo, Yanni Li, Qiuzhi Zhou, Xin Wang, Chenghong Zheng, Huaqiu Zhang
Journal of Alzheimer's Disease.2023; 93(1): 169.     CrossRef
Olfactory function changes and the predictive performance of the Chinese Smell Identification Test in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer's disease
Yan Mi, Xiaojuan Ma, Shan Du, Chengxue Du, Xiaobo Li, Huihui Tan, Jie Zhang, Qi Zhang, Wenzhen Shi, Gejuan Zhang, Ye Tian
Frontiers in Aging Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Odor Discrimination as a Marker of Early Alzheimer’s Disease
Egle Audronyte, Gyte Pakulaite-Kazliene, Vaiva Sutnikiene, Gintaras Kaubrys, Martin Vyhnalek
Journal of Alzheimer's Disease.2023; 94(3): 1169.     CrossRef
Disparity of smell tests in Alzheimer’s disease and other neurodegenerative disorders: a systematic review and meta-analysis
Silin Liu, Zhihui Jiang, Jing Zhao, Zhensheng Li, Ruixin Li, Yunyi Qiu, Hua Peng
Frontiers in Aging Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
A novel olfactory threshold test for screening cognitive decline among elderly people
Sun Mi Kim, Hye Ri Kim, Hyun Jin Min, Kyung Soo Kim, Jae-Chan Jin, Doug Hyun Han, Stephen D. Ginsberg
PLOS ONE.2021; 16(7): e0254357.     CrossRef
Olfactory Decline in Older Adults with Mild Cognitive Impairment with and without Comorbidities
Katerina Touliou, Nicos Maglaveras, Evangelos Bekiaris
Diagnostics.2021; 11(12): 2228.     CrossRef
Impaired Odor Identification of Culturally Familiar Odorants Associated with Dementia in South Korean Older Adults
Sun Mi Kim, Hye Ri Kim, Hyun Jin Min, Kyung Soo Kim, Hyuk Ga, Sang Hoon Lee, Doug Hyun Han
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(22): 8441.     CrossRef