Effects of Health-Related Quality of Life on Suicidal Ideation and Depression among Older Korean Adults: A Cross-Sectional Study
Jinyoung Jang, Hyun-Sung Jung, Jumee Wang, Sukil Kim
Psychiatry Investig. 2021;18(1):31-38.   Published online 2021 Jan 19     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0159
Associations between suicidal ideation and health-related quality of life among community-dwelling stroke survivors: 2013–2017 Korea National Health and Nutrition Examination Survey
Jinyoung Jang, Hyun-Sung Jung, Sukil Kim, Kyoung-Uk Lee
Quality of Life Research.2022; 31(2): 403.     CrossRef
Effects of health-related quality of life and long-term care insurance infrastructure on suicidal ideation among older Korean adults
Changsook Lee, Sun-Young Heo
Asia Pacific Journal of Social Work and Development.2022; : 1.     CrossRef
Associations between depressive symptoms, anxiety symptoms, their comorbidity and health-related quality of life: a large-scale cross-sectional study
Wei Liao, Zhicheng Luo, Xiaokang Dong, Xueyan Wu, Yongxia Mei, Ningning Cui, Ning Kang, Yali Lan, Xiaotian Liu, Wenqian Huo, Fang Wang, Chongjian Wang
BMC Public Health.2021;[Epub]     CrossRef