Cortical Morphometric Abnormality and Its Association with Working Memory in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Fei-Fei Si, Lu Liu, Hai-Mei Li, Li Sun, Qing-Jiu Cao, Hanna Lu, Yu-Feng Wang, Qiu-Jin Qian
Psychiatry Investig. 2021;18(7):679-687.   Published online 2021 Jul 22     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0333
Altered brain structure in preschool-aged children with tetralogy of Fallot
Mingwen Yang, Yuting Liu, Siyu Ma, Shujie Wang, Mingcui Fu, Meijiao Zhu, Yaping Li, Shuting Cheng, Zhangzhi Feng, Ming Yang, Xuming Mo
Pediatric Research.2022;[Epub]     CrossRef