Quantitative Susceptibility Mapping of Brain Iron Deposition in Patients With Recurrent Depression
Xinxiu Duan, Yuhang Xie, Xiufang Zhu, Lei Chen, Feng Li, Guoquan Feng, Lei Li
Psychiatry Investig. 2022;19(8):668-675.   Published online 2022 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0110
Ferroptosis: a new antidepressant pharmacological mechanism
Guangheng Zhang, Shimeng Lv, Xia Zhong, Xiangyu Li, Yunhao Yi, Yitong Lu, Wei Yan, Jiamin Li, Jing Teng
Frontiers in Pharmacology.2024;[Epub]     CrossRef
Brain Iron Homeostasis and Mental Disorders
Qiong Wu, Qiuyang Ren, Jingsi Meng, Wei-Juan Gao, Yan-Zhong Chang
Antioxidants.2023; 12(11): 1997.     CrossRef