Analysis of Altered Baseline Brain Activity in Drug-Naive Adult Patients with Social Anxiety Disorder Using Resting-State Functional MRI
Changjian Qiu, Yuan Feng, Yajing Meng, Wei Liao, Xiaoqi Huang, Su Lui, Chunyan Zhu, Huafu Chen, Qiyong Gong, Wei Zhang
Psychiatry Investig. 2015;12(3):372-380.   Published online 2015 Jan 20     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.3.372
From fears of evaluation to social anxiety: The longitudinal relationships and neural basis in healthy young adults
Yifei Zhang, Junwen Chen, Wei Gao, Wanting Chen, Zhibing Xiao, Yawei Qi, Ofir Turel, Qinghua He
International Journal of Clinical and Health Psychology.2023; 23(2): 100345.     CrossRef
Conceptualizing psychological resilience through resting-state functional MRI in a mentally healthy population: a systematic review
Alan P. L. Tai, Mei-Kei Leung, Xiujuan Geng, Way K. W. Lau
Frontiers in Behavioral Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
Altered static and dynamic intrinsic brain activity in unilateral sudden sensorineural hearing loss
Jing Li, Xiaocheng Yu, Yan Zou, Yangming Leng, Fan Yang, Bo Liu, Wenliang Fan
Frontiers in Neuroscience.2023;[Epub]     CrossRef
ENIGMA‐anxiety working group: Rationale for and organization of large‐scale neuroimaging studies of anxiety disorders
Janna Marie Bas‐Hoogendam, Nynke A. Groenewold, Moji Aghajani, Gabrielle F. Freitag, Anita Harrewijn, Kevin Hilbert, Neda Jahanshad, Sophia I. Thomopoulos, Paul M. Thompson, Dick J. Veltman, Anderson M. Winkler, Ulrike Lueken, Daniel S. Pine, Nic J. A. va
Human Brain Mapping.2022; 43(1): 83.     CrossRef
Resting-state neuroimaging in social anxiety disorder: a systematic review
Simone Mizzi, Mangor Pedersen, Valentina Lorenzetti, Markus Heinrichs, Izelle Labuschagne
Molecular Psychiatry.2022; 27(1): 164.     CrossRef
Alterations of regional spontaneous brain activities in anxiety disorders: A meta-analysis
Qianqian Wang, Chunjie Wang, Qiuyue Deng, Linlin Zhan, Yingying Tang, Huayun Li, Collins Opoku Antwi, Anfeng Xiang, Yating Lv, Xize Jia, Jun Ren
Journal of Affective Disorders.2022; 296: 233.     CrossRef
Emotional intelligence mediates the protective role of the orbitofrontal cortex spontaneous activity measured by fALFF against depressive and anxious symptoms in late adolescence
Xun Zhang, Bochao Cheng, Xun Yang, Xueling Suo, Nanfang Pan, Taolin Chen, Song Wang, Qiyong Gong
European Child & Adolescent Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
Large-scale dysfunctional white matter and grey matter networks in patients with social anxiety disorder
Keren Wen, Youjin Zhao, Feifei Zhang, Su Lui, Graham J. Kemp, Qiyong Gong
iScience.2022; 25(10): 105094.     CrossRef
Resting state functional connectivity as a marker of internalizing disorder onset in high-risk youth
McKinley Pawlak, Signe Bray, Daniel C. Kopala-Sibley
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Large-Scale Dysfunctional White-Matter and Grey Matter Networks in Patients With Social Anxiety Disorder
Keren Wen, Youjin Zhao, Feifei Zhang, Su Lui, Graham Kemp, Qiyong Gong
SSRN Electronic Journal .2022;[Epub]     CrossRef
Emotional intelligence mediates the association between middle temporal gyrus gray matter volume and social anxiety in late adolescence
Song Wang, Yajun Zhao, Xiuli Wang, Xun Yang, Bochao Cheng, Nanfang Pan, Xueling Suo, Qiyong Gong
European Child & Adolescent Psychiatry.2021; 30(12): 1857.     CrossRef
Manic and euthymic states in pediatric bipolar disorder patients during an emotional Go/Nogo task: A functional magnetic resonance imaging study
Qian Xiao, Zhou Wu, Xiuqing Hui, Qing Jiao, Yuan Zhong, Linyan Su, Guangming Lu
Journal of Affective Disorders.2021; 282: 82.     CrossRef
Analysis of Default Mode Network in Social Anxiety Disorder: EEG Resting-State Effective Connectivity Study
Abdulhakim Al-Ezzi, Nidal Kamel, Ibrahima Faye, Esther Gunaseli
Sensors.2021; 21(12): 4098.     CrossRef
Intrinsic functional connectivity in families genetically enriched for social anxiety disorder – an endophenotype study
Janna Marie Bas-Hoogendam, Henk van Steenbergen, Kathrin Cohen Kadosh, P. Michiel Westenberg, Nic J.A. van der Wee
eBioMedicine.2021; 69: 103445.     CrossRef
Spontaneous functional changes in specific cerebral regions in patients with hypertensive retinopathy: a resting-state functional magnetic resonance imaging study
Min-Jie Chen, Shi-Nan Wu, Hui-Ye Shu, Qian-Min Ge, Yi-Cong Pan, Li-Juan Zhang, Rong-Bin Liang, Qiu-Yu Li, Wan Zhang, Yi Shao
Aging.2021; 13(9): 13166.     CrossRef
Investigation of Altered Spontaneous Brain Activities in Patients With Moyamoya Disease Using Percent Amplitude of Fluctuation Method: A Resting-State Functional MRI Study
Chu-Qi Li, Qian-Min Ge, Hui-Ye Shu, Xu-Lin Liao, Yi-Cong Pan, Jie-Li Wu, Ting Su, Li-Juan Zhang, Rong-Bin Liang, Yi Shao, Er-Ming Zeng
Frontiers in Neurology.2021;[Epub]     CrossRef
Functional connectivity among brain regions affected in Alzheimer's disease is associated with CSF TNF-α in APOE4 carriers
Joey Annette Contreras, Vahan Aslanyan, Melanie D. Sweeney, Lianne M.J. Sanders, Abhay P. Sagare, Berislav V. Zlokovic, Arthur W. Toga, S. Duke Han, John C. Morris, Anne Fagan, Parinaz Massoumzadeh, Tammie L. Benzinger, Judy Pa
Neurobiology of Aging.2020; 86: 112.     CrossRef
The Altered Somatic Brain Network in State Anxiety
Xianrui Li, Meng Zhang, Kun Li, Feng Zou, Yufeng Wang, Xin Wu, Hongxing Zhang
Frontiers in Psychiatry.2019;[Epub]     CrossRef
Stress and the brain: Perceived stress mediates the impact of the superior frontal gyrus spontaneous activity on depressive symptoms in late adolescence
Song Wang, Yajun Zhao, Lei Zhang, Xu Wang, Xiuli Wang, Bochao Cheng, Kui Luo, Qiyong Gong
Human Brain Mapping.2019; 40(17): 4982.     CrossRef
Precuneus-related regional and network functional deficits in social anxiety disorder: A resting-state functional MRI study
Cui Yuan, Hongru Zhu, Zhengjia Ren, Minlan Yuan, Meng Gao, Yan Zhang, Yuchen Li, Yajing Meng, Qiyong Gong, Su Lui, Changjian Qiu, Wei Zhang
Comprehensive Psychiatry.2018; 82: 22.     CrossRef
Altered functional connectivity in post-ischemic stroke depression: A resting-state functional magnetic resonance imaging study
Peiyao Zhang, Jing Wang, Qin Xu, Zheng Song, Jianping Dai, Jun Wang
European Journal of Radiology.2018; 100: 156.     CrossRef
Altered regional and integrated resting-state brain activity in general social anxiety disorder patients before and after group cognitive behavior therapy
Minlan Yuan, Hongru Zhu, Changjian Qiu, Yajing Meng, Yan Zhang, Zhengjia Ren, Yuchen Li, Cui Yuan, Meng Gao, Su Lui, Qiyong Gong, Wei Zhang
Psychiatry Research: Neuroimaging.2018; 272: 30.     CrossRef
The optimistic brain: Trait optimism mediates the influence of resting‐state brain activity and connectivity on anxiety in late adolescence
Song Wang, Yajun Zhao, Bochao Cheng, Xiuli Wang, Xun Yang, Taolin Chen, Xueling Suo, Qiyong Gong
Human Brain Mapping.2018; 39(10): 3943.     CrossRef
The resilient brain: psychological resilience mediates the effect of amplitude of low-frequency fluctuations in orbitofrontal cortex on subjective well-being in young healthy adults
Feng Kong, Xiaosi Ma, Xuqun You, Yanhui Xiang
Social Cognitive and Affective Neuroscience.2018; 13(7): 755.     CrossRef
Spontaneous activity in medial orbitofrontal cortex correlates with trait anxiety in healthy male adults
Shao-wei Xue, Tien-wen Lee, Yong-hu Guo
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2018; 19(8): 643.     CrossRef
Gray Matter Structural Alterations in Social Anxiety Disorder: A Voxel-Based Meta-Analysis
Xiuli Wang, Bochao Cheng, Qiang Luo, Lihua Qiu, Song Wang
Frontiers in Psychiatry.2018;[Epub]     CrossRef
The left middle temporal gyrus in the middle of an impaired social-affective communication network in social anxiety disorder
Je-Yeon Yun, Jae-Chang Kim, Jeonghun Ku, Jung-Eun Shin, Jae-Jin Kim, Soo-Hee Choi
Journal of Affective Disorders.2017; 214: 53.     CrossRef
Grit and the brain: spontaneous activity of the dorsomedial prefrontal cortex mediates the relationship between the trait grit and academic performance
Song Wang, Ming Zhou, Taolin Chen, Xun Yang, Guangxiang Chen, Meiyun Wang, Qiyong Gong
Social Cognitive and Affective Neuroscience.2017; 12(3): 452.     CrossRef
Brain alterations in low-frequency fluctuations across multiple bands in obsessive compulsive disorder
Mònica Giménez, Andrés Guinea-Izquierdo, Victoria Villalta-Gil, Ignacio Martínez-Zalacaín, Cinto Segalàs, Marta Subirà, Eva Real, Jesús Pujol, Ben J Harrison, Josep Maria Haro, Joao R Sato, Marcelo Q Hoexter, Narcís Cardoner, Pino Alonso, José Manuel Menc
Brain Imaging and Behavior.2017; 11(6): 1690.     CrossRef
Hope and the brain: Trait hope mediates the protective role of medial orbitofrontal cortex spontaneous activity against anxiety
Song Wang, Xin Xu, Ming Zhou, Taolin Chen, Xun Yang, Guangxiang Chen, Qiyong Gong
NeuroImage.2017; 157: 439.     CrossRef