Association of the Catechol O-Methyltransferase Val158-Met Polymorphism and Reduced Interference Control in Korean Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
Subin Park, Jong-Eun Park, Hee Jeong Yoo, Jae-Won Kim, Jae Hoon Cheong, Doug Hyun Han, Yeni Kim, Bung-Nyun Kim
Psychiatry Investig. 2015;12(4):563-565.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.4.563
Association of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder With Events Occurring During Pregnancy and Perinatal Period
Jianbo Liu, Yuqiong He, Yanmei Shen, Yuanyue Zhou, Tiantian Meng, Bo Xiao, Xilong Cui, Yumin Fang, Jianping Lu, Yu-Tao Xiang, Xuerong Luo
Frontiers in Psychology.2021;[Epub]     CrossRef
Brain Network Connectivity and Association with Catechol-O-Methyltransferase Gene Polymorphism in Korean Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Children
Jeong Ha Park, Young Don Son, Yeni Kim, Doug Hyun Han
Psychiatry Investigation.2020; 17(9): 925.     CrossRef