Attention Deficit Hyperactivity Disorder Like Behavioral Problems and Parenting Stress in Pediatric Allergic Rhinitis
Young Sik Lee, Se Hee Kim, Ji Hee You, Hyung Tae Baek, Chul Na, Bung Nyun Kim, Doug Hyun Han
Psychiatry Investig. 2014;11(3):266-271.   Published online 2014 Jul 21     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2014.11.3.266
Sex differences in vitamin D and behavioral profiles among children with allergic diseases
Chia‐Jung Li, Ling‐Sai Chang, Mindy Ming‐Huey Guo, Liang‐Jen Wang, Ho‐Chang Kuo
Food Science & Nutrition.2023; 11(9): 5492.     CrossRef
Effect of Chronic Rhinitis Treatment in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Ruaywan Suntiwes, Vilawan Chirdkiatgumchai, Rawiwan Roongpraiwan, Teeradej Kuptanon, Komsan Kiatrungrit, Wiparat Manuyakorn
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics.2023; 44(8): e511.     CrossRef
Two meta-analyses of the association between atopic diseases and core symptoms of attention deficit hyperactivity disorder
Yu-Chieh Chuang, Ching-Yun Wang, Wei-Lieh Huang, Liang-Jen Wang, Ho-Chang Kuo, Yang-Ching Chen, Yu-Jui Huang
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Family, personal, parental correlates and behavior disturbances in school-aged boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a cross-sectional study
Yuan-Chang Hsu, Chih-Tsai Chen, Hao-Jan Yang, Pesus Chou
Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.2022;[Epub]     CrossRef
Psychological Disorders of Patients With Allergic Rhinitis in Chengdu, China: Exploratory Research
Heyin Huang, Yichen Wang, Lanzhi Zhang, Qinxiu Zhang, Xiaojuan Wu, Hengsheng He
JMIR Formative Research.2022; 6(11): e37101.     CrossRef
Identifying Trajectories of Behavioral Problems in Children with Allergic Diseases: Secondary Data Analysis of the 5th to 7th Panel Study of Korean Children
Miseon Son, Eunsun Ji
Journal of Korean Academy of Nursing.2020; 50(6): 822.     CrossRef
Association of atopic diseases and attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analyses
Jurjen van der Schans, Rukiye Çiçek, Tjalling W. de Vries, Eelko Hak, Pieter J. Hoekstra
Neuroscience & Biobehavioral Reviews.2017; 74: 139.     CrossRef
Ecological factors associated with behavioral problems in vulnerable children
Jina Choo, Hye‐Jin Kim, Melanie T. Turk, Eun‐Kyung Kim, Kyung‐Sook Yang
Japan Journal of Nursing Science.2017; 14(3): 205.     CrossRef
The association between the parenting stress of the mother and the incidence of allergic rhinitis in their children
Min Bum Kim, Jeong Hong Kim, Keun-Hwa Lee, Seong-Chul Hong, Hye-Sook Lee, Ju Wan Kang
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.2017; 101: 37.     CrossRef
Association of Pediatric Allergic Rhinitis with the Ratings of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Bohai Feng, Haiyong Jin, Haijie Xiang, Bangliang Li, Xiuxiu Zheng, Ruru Chen, Yunbin Shi, Si Chen, Bobei Chen
American Journal of Rhinology & Allergy.2017; 31(3): 161.     CrossRef
Behavioral characteristics and parental stress in elementary school children with bronchial asthma and allergic rhinitis
Eunjeong Choi, Mi Ji Lee, Hyun-Jin Yun, Ja Hyeong Kim, Ju Suk Lee, Jae Hong Park, Jin-A Jung
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2016; 4(3): 205.     CrossRef
Associations between allergic diseases and attention deficit hyperactivity/oppositional defiant disorders in children
Yi-Tsen Lin, Yang-Ching Chen, Susan Shur-Fen Gau, Te-Huei Yeh, Hsien-Yu Fan, Yu-Ya Hwang, Yungling Leo Lee
Pediatric Research.2016; 80(4): 480.     CrossRef
Clinical Practice Guidelines for Major Comorbid Disorders with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
Gi Jung Hyun, Bongseog Kim, Bung-Nyun Kim, Johanna Inhyang Kim, Jeong Ha Park, Geon Ho Bahn, Moon-Soo Lee, Soyoung Irene Lee, Young Sik Lee, Doug Hyun Han
Journal of Korean Neuropsychiatric Association.2016; 55(4): 343.     CrossRef
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder–related Symptoms Improved with Allergic Rhinitis Treatment in Children
Ming-Tao Yang, Chia-Chun Chen, Wang-Tso Lee, Jao-Shwann Liang, Wen-Mei Fu, Yao-Hsu Yang
American Journal of Rhinology & Allergy.2016; 30(3): 209.     CrossRef