Validation of the Korean Version of the Prodromal Questionnaire-Brief Version in Non-Help-Seeking Individuals
Young Eun Jang, Tae Young Lee, Ji-Won Hur, Jun Soo Kwon
Psychiatry Investig. 2019;16(2):109-114.   Published online 2019 Feb 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.10.23
Screening of the college students at clinical high risk for psychosis in China: a multicenter epidemiological study
Jiaxin Wu, Xiangyun Long, Fei Liu, Ansi Qi, Qi Chen, Xiaofeng Guan, Qiong Zhang, Yuhong Yao, Jingyu Shi, Shiping Xie, Wei Yan, Maorong Hu, Xin Yuan, Jun Tang, Siliang Wu, Tianhong Zhang, Jijun Wang, Zheng Lu
BMC Psychiatry.2021;[Epub]     CrossRef
Differential diagnosis and comorbid physical illness of schizophrenia
Tae Young Lee, Hang Joon Jo
Journal of the Korean Medical Association.2021; 64(8): 551.     CrossRef
Factors Affecting Clinical High Risk for Psychosis
Young Eun Jang, Kuem Sun Han
Korean Journal of Stress Research.2021; 29(3): 158.     CrossRef
Screening for the atā€risk mental state in educational settings: A systematic review
Clare Howie, Claire Potter, Ciaran Shannon, Gavin Davidson, Ciaran Mulholland
Early Intervention in Psychiatry.2020; 14(6): 643.     CrossRef
Validation of the Korean Version of the 15-Item Community Assessment of Psychic Experiences in a College Population
Sung-Wan Kim, Jae-Kyeong Kim, Ji Hun Han, Min Jhon, Ju-Wan Kim, Ju-Yeon Lee, Jae-Min Kim, Hyun Ju Na, Young-Shin Kang, Young-Chul Chung, Jin-Sang Yoon
Psychiatry Investigation.2020; 17(4): 306.     CrossRef
Study Protocol for a Prospective Longitudinal Cohort Study to Identify Proteomic Predictors of Pluripotent Risk for Mental Illness: The Seoul Pluripotent Risk for Mental Illness Study
Tae Young Lee, Junhee Lee, Hyun Ju Lee, Yunna Lee, Sang Jin Rhee, Dong Yeon Park, Myung Jae Paek, Eun Young Kim, Euitae Kim, Sungwon Roh, Hee Yeon Jung, Minah Kim, Se Hyun Kim, Dohyun Han, Yong Min Ahn, Kyooseob Ha, Jun Soo Kwon
Frontiers in Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef