Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Eun Hye Ha 2 Jin-Pyo Hong 2
Jee Hyun Ha 5 Jong-Myeon Hong 1
Ji-Hyeon Ha 1 Kang-E M Hong 1
Juwon Ha 2 Keun-Young Hong 1
Kyoo Seob Ha 1 Kyung Sue Hong 4
Kyooseob Ha 5 Minha Hong 6
Mina Ha 2 Narei Hong 2
Sung Kyu Ha 1 Sang-Hwang Hong 1
Tae Hyon Ha 5 Seok-Chan Hong 1
Tae Hyun Ha 2 Seong-Chul Hong 3
Eun Joo Ha 1 Seung Chul Hong 1
Ji Hye Ha 1 Seung-Chul Hong 3
Ju-Won Ha 1 Seungyeon Hong 2
Na Hyun Ha 1 Soon-Beom Hong 2
Bong-Jin Hahm 2 Sungdo David Hong 1
Myong Hun Hahm 1 Young Joon Hong 3
Changtae Hahn 5 Young-Joon Hong 2
Sang-Woo Hahn 2 Hong Hong 1
Chang Tae Hahn 1 Hyun Ju Hong 2
Helinä Hakko 1 Jeana Hong 1
Morgan S. Hall 1 Jin-Hee Hong 1
Mary H. Halling 1 Jong Woo Hong 2
Byung Joo Ham 1 Minseok Hong 1
Byung-Joo Ham 6 Yeon-Ju Hong 1
Changsu Han 17 Yun-Chul Hong 1
Dal Mu Ri Han 1 Hikaru Hori 1
Doug Hyun Han 19 Hiroaki Hori 1
Eun-Jin Han 1 Fumie Horiuchi 1
Hae-Ra Han 1 Fang Hou 1
Haera Han 1 Igor Hrtanek 1
Hyeree Han 1 Mei-Chun Hsiao 1
Ji Won Han 13 Hui-Min Hsieh 1
Jin-Hee Han 3 Ming-Hong Hsieh 1
Jin-Kyu Han 1 Chien-Jen Hsu 1
Kyoung-Ho Han 1 Tsung-Ming Hu 1
Kyu-Man Han 3 Shaohua Hu 1
Kyung-Lae Han 1 Yueyang Hu 1
Na Young Han 1 Chun-Jen Huang 1
Sang Ho Han 1 Li Huang 1
Sang-Woo Han 1 San-Yuan Huang 4
Seol-Heui Han 4 Tiao-Lai Huang 1
Seung Kyoung Han 1 Xiaojun Huang 1
Song Yi Han 1 Xiaoqi Huang 1
Changwoo Han 2 Yu-Shu Huang 1
Jiwon Han 1 Hsiang-Hsiung Huang 1
Joo Hyun Han 1 Hui-Ching Huang 1
Jung Min Han 1 Manli Huang 1
Jung-Hoon Han 1 Tao Huang 1
Kyuhee Han 2 Wan-li Huang 1
Woori Han 1 Lorena Huelves 1
Yong-Seop Han 1 Hyu Jung Huh 1
Ryuzo Hanaie 1 Min Jung Huh 1
Tadahito Hanaoka 1 Seung Huh 1
Jennifer A. Hanner 1 Sun Huh 2
James C. Hannon 1 Yoon Huh 1
Anita L. Hansen 1 Yoonseok Huh 3
Kenji Hashimoto 1 Sung-Young Huh 1
Kotaro Hattori 1 Yu-Yung Hung 1
Erik Hauge 1 Ji-Won Hur 8
Beata Havaki-Kontaxaki 1 Nam Wook Hur 2
Yuki Hayashi 1 Myung-Haeng Hur 1
Somoday Hazra 2 Veronika Marcincakova Husarova 1
Li He 1 Dae-Yong Hwang 1
Ji-hoon Heo 1 Deuk Soo Hwang 1
Jung-Yoon Heo 7 Eun-Jeong Hwang 1
Si Young Heo 1 Jae Yeon Hwang 2
Eun-Hye Heo 1 Ju Hee Hwang 1
Jae Seok Heo 1 Jun-Won Hwang 6
Jiwoong Heo 1 Jung-A Hwang 4
Nam-Hun Heo 1 Samuel Suk-Hyun Hwang 1
Simyang Heo 1 Seon Hee Hwang 1
Ju Young Her 1 Soon-Taeg Hwang 1
Sung-Ho Her 1 Sunyoung Hwang 1
Hasan Herken 3 Tae Yeon Hwang 1
Teruhiko Higuchi 1 Tae-Yeon Hwang 2
Yoshio Hirayasu 1 Tae-Young Hwang 1
Gokben Hizli Sayar 1 Taik-Gun Hwang 1
Pei-Shen Ho 1 In Cheol Hwang 1
Sam Hobel 1 Jun Won Hwang 1
David C. Hodgins 1 Jung Im Hwang 2
Maanse Hoe 1 Jung-Won Hwang 1
Melanie Hom 1 Kyu-Sic Hwang 2
Chang Hyung Hong 3 Gi Jung Hyun 2
Chen-Jee Hong 1 Mi-Yeul Hyun 1
Hye Jeong Hong 1 Myung-Ho Hyun 1
Jeong-Wan Hong 1 So Yeon Hyun 1
Jin Pyo Hong 15
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2019 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next