Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Shailly Yadav 1 Ki-Hwan Yook 1
Shigeto Yamamoto 1 Bo-Hyun Yoon 3
Shigeto Yamawaki 1 Byung-Moon Yoon 1
Yulei Yan 1 Byungmun Yoon 1
Omer Yanartas 1 Dae Hyun Yoon 1
Byung-Hwan Yang 2 Hiejin Yoon 1
Hae Kyung Yang 1 Ho-Kyoung Yoon 11
Hyunjoo Yang 1 Ho-Kyung Yoon 2
Jaewon Yang 3 Hyeng-Geun Yoon 1
Jong-Chul Yang 9 Hyo-Woon Yoon 1
Mi-Jeong Yang 1 In-Young Yoon 2
Qing Yang 1 Jin-Sang Yoon 21
Rongwang Yang 1 Jong Choul Yoon 1
Seung Ae Yang 1 Jong Chul Yoon 2
So Young Yang 2 Jung-Han Yoon 1
Su-Jin Yang 5 Kang-Jun Yoon 1
Wan-Seok Yang 1 Kun-Ho Yoon 1
Wei-min Yang 1 Se Chang Yoon 4
Young Hui Yang 1 Sechang Yoon 1
Young-Hui Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Amal Yassin 1 Seoyoung Yoon 1
Chin-Bin Yeh 1 Suelin Yoon 1
Bora Yeon 2 Sung Wook Yoon 1
Byeong Kil Yeon 1 Sung-Wook Yoon 1
Albert Yeung 1 Hyungkun Yoon 1
Dahyun Yi 3 Seo Young Yoon 1
Hawoo Yi 1 Yasushi Yoshida 1
Jung-Seo Yi 3 Eiji Yoshihara 2
Ki Kyoung Yi 1 Reiji Yoshimura 1
Ki-Kyung Yi 1 Ji Hee You 1
Kikyoung Yi 1 Young Sun You 1
Sang Hoon Yi 1 Young-Sun You 1
Hanefi Yildirim 4 Yoosik Youm 2
Nazım Yıldız 1 Hyun Chul Youn 1
Mustafa Yılmaz 1 Jong Chul Youn 3
Savaş Yılmaz 1 Jung-Hae Youn 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Soyoung Youn 3
Vuslat Yılmaz 1 Tak Youn 1
Hyeon Woo Yim 2 Bum-Hee Yu 8
Hyeon-Woo Yim 4 Dongsheng Yu 1
Seon Jin Yim 1 Hye-Young Yu 1
Shingo Yokota 1 Jae-hak Yu 1
Hiroshi Yoneda 6 Jaehak Yu 4
Bora Yoo 1 Je-Chun Yu 3
Byung Il Yoo 1 Seung Taek Yu 1
Byung Kuk Yoo 1 Shi-Eun Yu 3
Eunhye Yoo 1 So Young Yu 1
Hanik Yoo 1 Yen-Hsin Yu 1
Hee Jeong Yoo 9 Shieun Yu 1
Hee-Jeong Yoo 3 Wei Yu 1
Hye Jin Yoo 1 Erinç Yücel 1
Ikki Yoo 1 Boram Yuk 1
Jae Hyun Yoo 2 Tuğba Yüksel 1
Jeong-Hwa Yoo 1 Sun Young Yum 2
Kwang-Ha Yoo 1 Dong-Hwan Yun 1
Seung Jin Yoo 1 Je-Yeon Yun 2
So Young Yoo 2 Ji Hea Yun 1
So-Young Yoo 2 Kyu Wol Yun 2
Soon-Jib Yoo 1 Seok Ho Yun 1
Sooyoung Yoo 1 Xiaobin Yun 1
Tai P. Yoo 1 Youngmi Yun 1


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: kpa3355@kornet.net                

Copyright © 2018 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next