Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Alişan Burak Yaşar 1 Tai P. Yoo 1
Shailly Yadav 1 Cheolin Yoo 1
Shigeto Yamamoto 1 Jinho Yoo 1
Tomoka Yamamoto 1 Seung-Jin Yoo 2
Shigeto Yamawaki 1 Taeyoung Yoo 1
Yulei Yan 1 Ki-Hwan Yook 1
Omer Yanartas 1 Bo-Hyun Yoon 3
Byung-Hwan Yang 2 Byung-Moon Yoon 1
Hae Kyung Yang 1 Byungmun Yoon 1
Hyunjoo Yang 1 Dae Hyun Yoon 1
Jaewon Yang 3 Hiejin Yoon 1
Jong-Chul Yang 9 Ho-Kyoung Yoon 15
Mi-Jeong Yang 1 Ho-Kyung Yoon 2
Qing Yang 1 Hyeng-Geun Yoon 1
Rongwang Yang 1 Hyo-Woon Yoon 1
Seung Ae Yang 1 In-Young Yoon 4
So Young Yang 2 Jin-Sang Yoon 25
Su-Jin Yang 5 Jong Choul Yoon 1
Wan-Seok Yang 1 Jong Chul Yoon 2
Wei-min Yang 1 Jung-Han Yoon 1
Young Hui Yang 1 Kang-Jun Yoon 1
Young-Hui Yang 1 Kun-Ho Yoon 1
Chae Ha Yang 1 Se Chang Yoon 4
Danbi Yang 1 Sechang Yoon 1
Fu-Chi Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Hyunju Yang 1 Seoyoung Yoon 2
Ji-hye Yang 1 Suelin Yoon 1
Jieun Yang 1 Sung Wook Yoon 1
Shengliang Yang 1 Sung-Wook Yoon 1
Shu-Yu Yang 1 Dong-Uk Yoon 1
Soo Jin Yang 1 Hae-Joo Yoon 1
Yi-Jun Yang 1 Hyung-Jun Yoon 1
Amal Yassin 1 Hyungkun Yoon 1
Kaasım Fatih Yavuz 1 Jaekook Yoon 1
Chin-Bin Yeh 1 Je Sik Yoon 1
Ta-Chuan Yeh 2 Seo Young Yoon 2
Yusung Yeom 1 Woon Yoon 1
Bora Yeon 2 Youngwoo Bryan Yoon 1
Byeong Kil Yeon 1 Yasushi Yoshida 1
Fatma Duygu Kaya Yertutanol 1 Eiji Yoshihara 2
Albert Yeung 1 Reiji Yoshimura 1
Dahyun Yi 3 Ji Hee You 1
Hawoo Yi 1 Young Sun You 1
Jung-Seo Yi 3 Young-Sun You 1
Ki Kyoung Yi 1 Han Young You 1
Ki-Kyung Yi 1 Yoosik Youm 3
Kikyoung Yi 1 Hyun Chul Youn 1
Sang Hoon Yi 1 Jong Chul Youn 7
Hanefi Yildirim 4 Jung-Hae Youn 1
Nazım Yıldız 1 Soyoung Youn 4
Mustafa Yildiz 1 Tak Youn 5
Sedat Yıldız 1 Bum-Hee Yu 8
Mustafa Yılmaz 1 Dongsheng Yu 1
Savaş Yılmaz 1 Hye-Young Yu 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Jae-hak Yu 1
Vuslat Yılmaz 1 Jaehak Yu 5
Onur Yılmaz 1 Je-Chun Yu 3
Hyeon Woo Yim 2 Seung Taek Yu 1
Hyeon-Woo Yim 4 Shi-Eun Yu 3
Seon Jin Yim 1 Shieun Yu 2
Jinyeong Yim 1 So Young Yu 1
Shingo Yokota 1 Wei Yu 1
Hiroshi Yoneda 7 Yen-Hsin Yu 1
Bora Yoo 1 Shun-Chieh Yu 1
Byung Il Yoo 1 Erinç Yücel 1
Byung Kuk Yoo 1 Berna Yucel 1
Eunhye Yoo 1 Boram Yuk 2
Hanik Yoo 1 Tuğba Yüksel 1
Hee Jeong Yoo 9 Burcu Yuksel 1
Hee-Jeong Yoo 4 Nevzat Yuksel 1
Hye Jin Yoo 1 Sun Young Yum 2
Ikki Yoo 1 Dong-Hwan Yun 1
Jae Hyun Yoo 2 Je-Yeon Yun 2
Jeong-Hwa Yoo 1 Ji Hea Yun 1
Kwang-Ha Yoo 1 Kyu Wol Yun 2
Seung Jin Yoo 1 Seok Ho Yun 1
So Young Yoo 2 Xiaobin Yun 1
So-Young Yoo 3 Youngmi Yun 1
Soon-Jib Yoo 1 Mi Kyung Yun 1
Sooyoung Yoo 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2019 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next