Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Shailly Yadav 1 Ki-Hwan Yook 1
Shigeto Yamamoto 1 Bo-Hyun Yoon 3
Shigeto Yamawaki 1 Byung-Moon Yoon 1
Yulei Yan 1 Byungmun Yoon 1
Omer Yanartas 1 Dae Hyun Yoon 1
Byung-Hwan Yang 2 Hiejin Yoon 1
Hae Kyung Yang 1 Ho-Kyoung Yoon 13
Hyunjoo Yang 1 Ho-Kyung Yoon 2
Jaewon Yang 3 Hyeng-Geun Yoon 1
Jong-Chul Yang 9 Hyo-Woon Yoon 1
Mi-Jeong Yang 1 In-Young Yoon 3
Qing Yang 1 Jin-Sang Yoon 23
Rongwang Yang 1 Jong Choul Yoon 1
Seung Ae Yang 1 Jong Chul Yoon 2
So Young Yang 2 Jung-Han Yoon 1
Su-Jin Yang 5 Kang-Jun Yoon 1
Wan-Seok Yang 1 Kun-Ho Yoon 1
Wei-min Yang 1 Se Chang Yoon 4
Young Hui Yang 1 Sechang Yoon 1
Young-Hui Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Danbi Yang 1 Seoyoung Yoon 1
Shengliang Yang 1 Suelin Yoon 1
Soo Jin Yang 1 Sung Wook Yoon 1
Yi-Jun Yang 1 Sung-Wook Yoon 1
Amal Yassin 1 Hae-Joo Yoon 1
Chin-Bin Yeh 1 Hyungkun Yoon 1
Bora Yeon 2 Jaekook Yoon 1
Byeong Kil Yeon 1 Je Sik Yoon 1
Albert Yeung 1 Seo Young Yoon 2
Dahyun Yi 3 Yasushi Yoshida 1
Hawoo Yi 1 Eiji Yoshihara 2
Jung-Seo Yi 3 Reiji Yoshimura 1
Ki Kyoung Yi 1 Ji Hee You 1
Ki-Kyung Yi 1 Young Sun You 1
Kikyoung Yi 1 Young-Sun You 1
Sang Hoon Yi 1 Han Young You 1
Hanefi Yildirim 4 Yoosik Youm 2
Nazım Yıldız 1 Hyun Chul Youn 1
Mustafa Yılmaz 1 Jong Chul Youn 5
Savaş Yılmaz 1 Jung-Hae Youn 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Soyoung Youn 3
Vuslat Yılmaz 1 Tak Youn 3
Hyeon Woo Yim 2 Bum-Hee Yu 8
Hyeon-Woo Yim 4 Dongsheng Yu 1
Seon Jin Yim 1 Hye-Young Yu 1
Shingo Yokota 1 Jae-hak Yu 1
Hiroshi Yoneda 6 Jaehak Yu 4
Bora Yoo 1 Je-Chun Yu 3
Byung Il Yoo 1 Seung Taek Yu 1
Byung Kuk Yoo 1 Shi-Eun Yu 3
Eunhye Yoo 1 Shieun Yu 1
Hanik Yoo 1 So Young Yu 1
Hee Jeong Yoo 9 Wei Yu 1
Hee-Jeong Yoo 4 Yen-Hsin Yu 1
Hye Jin Yoo 1 Shun-Chieh Yu 1
Ikki Yoo 1 Erinç Yücel 1
Jae Hyun Yoo 2 Berna Yucel 1
Jeong-Hwa Yoo 1 Boram Yuk 2
Kwang-Ha Yoo 1 Tuğba Yüksel 1
Seung Jin Yoo 1 Nevzat Yuksel 1
So Young Yoo 2 Sun Young Yum 2
So-Young Yoo 3 Dong-Hwan Yun 1
Soon-Jib Yoo 1 Je-Yeon Yun 2
Sooyoung Yoo 1 Ji Hea Yun 1
Tai P. Yoo 1 Kyu Wol Yun 2
Cheolin Yoo 1 Seok Ho Yun 1
Seung-Jin Yoo 1 Xiaobin Yun 1
Taeyoung Yoo 1 Youngmi Yun 1


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2018 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next