Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Ferdinando Sacco 1 Yong-Bum Shin 2
Sahar Sadegh-Nejadi 1 Yong-Wook Shin 1
Yasir Safak 1 Young-Chul Shin 3
Tarık Sağlam 1 Yun Mi Shin 2
Goutam Kumar Saha 1 Heejun Shin 1
Bünyamin Şahin 1 Hyoung-Shik Shin 1
Ali Sahraian 1 Jae Hyuk Shin 1
Toshikazu Saito 3 Yee Jin Shin 1
Takuya Saito 1 Yunmi Shin 2
Jeong-Kyu Sakong 1 Kazuhiro Shinosaki 1
Hala Salah 1 Masaki Shiraishi 1
Julio Cesar Salas-Alanís 1 Norifumi Shuto 1
Hossein Sanaei-Zadeh 1 Sarfraj Ahmad Siddiqui 1
Gabriele Sani 1 Dinsuhaimi Sidek 2
Ibrahim Sari 1 Lucia Sideli 1
Bahram Sarkarati 1 Maria Salvina Signorelli 1
Ryuji Sasaki 1 Miano Silvia 1
Shin-Ichi Sato 1 Hyun-Bo Sim 1
Evelina Savi 1 Minyoung Sim 1
Gökçe Nur Say 1 Chang Sun Sim 1
Russell J Schachar 1 Changsun Sim 1
David Beck Schatz 1 Alessio Simonetti 1
Adriano Schimmenti 1 Giulia Simonetti 1
Edward Seclaman 1 Şeref Şimşek 1
Salih Selek 3 Pritibha Singh 1
Umit Basar Semiz 1 Sanjay Singh 1
Elif Funda Sener 1 Vinod K. Sinha 1
Cem Şengül 1 Aytekin Sır 1
Beom-Joo Seo 1 Ioan Ovidiu Sirbu 1
Eun Hyun Seo 5 Burcu Sirlier 1
Ho-Jun Seo 4 Norbert Skokauskas 1
Jang-Won Seo 1 Eva Snircova 1
Jeong Seok Seo 3 Hyung Seok So 1
Jeong-Seok Seo 1 Hyung-Seok So 1
Ji-Hyun Seo 1 Soo-Jung So 1
Ji-Yeong Seo 3 Yoonseop So 2
Ji-Young Seo 1 Seher Sofuoglu 1
Jiyeong Seo 1 Bo Kyung Sohn 6
Mi Kyoung Seo 2 Chul-Ho Sohn 1
Mi Kyung Seo 1 Hong-Suk Sohn 1
Miran Seo 1 Inki Sohn 1
Sang Soo Seo 2 Jee Hoon Sohn 3
Wan Seok Seo 3 Seok Han Sohn 2
Young-Soo Seo 1 Sung Yun Sohn 1
Younghee Seo 1 Hoyoung Sohn 2
Ji Young Seo 1 Omid SoliemaniFar 1
AeEun Seok 1 Gi-Hoon Son 1
Jeong Ho Seok 1 Jeong-Woo Son 1
Jeong-Ho Seok 2 Jung-Woo Son 6
Soon-Ho Seol 2 Jungwoo Son 1
Su Jeong Seong 2 Myung Ha Son 1
Sujeong Seong 2 Sang Joon Son 3
Gianluca Serafini 1 Seungnam Son 1
Daniele Serata 1 Sung hwa Son 1
Agostino Serra 1 Yeon-Joo Son 1
Alessandro Serretti 6 Young Don Son 1
Eija Setälä-Soikkeli 1 Byoung-A Song 1
Ki-Bae Seung 1 Dong Ho Song 1
Levent Sevincok 1 Dong-Ho Song 3
Farhad F. Shadan 2 Hokwang Song 1
Ravi C. Sharma 1 Hoo Rim Song 1
Taral Sharma 1 Hye-Min Song 1
Tatyana Shekhtman 1 In-Gyu Song 1
Ting Shen 1 Jae Min Song 1
Winston W. Shen 1 Ji Soo Song 1
Ran Shi 1 Ji Young Song 2
Geumsook Shim 2 Ji-Hye Song 1
Hyung Jin Shim 1 Jihae Song 1
Joo Cheol Shim 1 Jin-won Song 2
Joo-Cheol Shim 1 Jinhee Song 1
Mi-Seon Shim 1 Ki-Jun Song 1
Sang Hong Shim 1 Man-Kyu Song 2
Sanghong Shim 1 Mi Sun Song 1
Se-Hoon Shim 4 Misun Song 2
Shi-Ha Shim 1 Woo Hyun Song 1
Yong S. Shim 1 Youn-Su Song 1
YongSoo Shim 1 Young-Heon Song 1
Kazutaka Shimoda 1 Yul-Mai Song 1
Bae Sub Shin 1 Yun Young Song 3
Bae-Seob Shin 1 Gil-Young Song 1
Cheolmin Shin 3 Guohua Song 1
Chul-Jin Shin 4 Maryam Sorayani 1
Dong Won Shin 1 Gity Sotoudeh 1
Dong-Won Shin 3 Marijana Stanojevic Pirkovic 1
Dongwon Shin 1 David C. Steffens 1
Hee-Young Shin 4 Robert Stewart 2
Hong-Bum Shin 1 Dominik Strzelecki 1
Hong-Ju Shin 1 Kuan-Pin Su 1
Hyoung Doo Shin 1 Wen-Pang Su 1
Hyun-Sil Shin 1 Paula Suárez Pinilla 1
Il-Seon Shin 20 Atsuko Sugita-Ikenouchi 1
Im Hee Shin 2 Guk-Hee Suh 1
Jae Kyung Shin 1 Shin-Young Suh 1
Ji Hye Shin 1 Sooyeon Suh 2
Jin Ho Shin 1 Ho-Suk Suh 1
Jongho Shin 1 Seung Wan Suh 1
Jung-Uk Shin 1 Daliang Sun 1
Kyoung Min Shin 3 Yao Sun 1
Mi Hee Shin 1 Didem Sunay 1
Min-Sup Shin 17 Murat Sunbul 1
Myung-Geun Shin 2 Hyung Mo Sung 2
Na Young Shin 3 Ji Min Sung 1
Ok Ja Shin 1 Ki Woong Sung 1
Sang-Ho Shin 1 Joo Hyun Sung 1
Sang-Soo Shin 1 Joohyun Sung 1
Seung Ju Shin 1 Young-Kyung Sunwoo 2
Soon Young Shin 1 Thomas Suslow 1
Yee-Jin Shin 1 Masahiro Suzuki 1
Yong Wook Shin 1 Steven T. Szabo 1


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2018 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next