Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Abdolreza Sabahi 1 Yong-Bum Shin 2
Ferdinando Sacco 1 Yong-Wook Shin 1
Sahar Sadegh-Nejadi 1 Young-Chul Shin 4
Yasir Safak 1 Yun Mi Shin 2
Tarık Sağlam 1 Heejun Shin 1
Goutam Kumar Saha 1 Hyoung-Shik Shin 2
Bünyamin Şahin 1 Jae Hyuk Shin 1
Berkan Şahin 1 Jiyoon Shin 1
Ali Sahraian 1 Jong Wook Shin 1
Toshikazu Saito 3 Jung Eun Shin 1
Takuya Saito 1 Yee Jin Shin 1
Jeong-Kyu Sakong 1 Yunmi Shin 3
Hala Salah 1 Naotaka Shinfuku 3
Julio Cesar Salas-Alanís 1 Kazuhiro Shinosaki 1
Luis Alberto Salinas-Torres 1 Takahiro Shinozaki 1
Noreen Samad 1 Masaki Shiraishi 1
Hossein Sanaei-Zadeh 1 Seung-Hyun Shon 1
Gabriele Sani 1 Norifumi Shuto 1
Susana Santos 1 Sarfraj Ahmad Siddiqui 1
Ibrahim Sari 1 Dinsuhaimi Sidek 2
Bahram Sarkarati 1 Lucia Sideli 1
Norman Sartorius 1 Jana Siedler 1
Ryuji Sasaki 1 Maria Salvina Signorelli 1
Shin-Ichi Sato 1 Celeste Silveira 1
Noriko Sato 1 Miano Silvia 1
Evelina Savi 1 Hyun-Bo Sim 1
Gökçe Nur Say 1 Minyoung Sim 2
Russell J Schachar 1 Chang Sun Sim 1
David Beck Schatz 1 Changsun Sim 1
Adriano Schimmenti 1 Alessio Simonetti 1
Edward Seclaman 1 Giulia Simonetti 1
Salih Selek 3 Şeref Şimşek 1
Umit Basar Semiz 1 Pritibha Singh 1
Elif Funda Sener 1 Sanjay Singh 1
Cem Şengül 1 Vinod K. Sinha 1
Beom-Joo Seo 1 Aytekin Sır 1
Eun Hyun Seo 7 Ioan Ovidiu Sirbu 1
Ho-Jun Seo 5 Burcu Sirlier 1
Jang-Won Seo 1 Norbert Skokauskas 2
Jeong Seok Seo 3 Eva Snircova 1
Jeong-Seok Seo 1 Hyung Seok So 1
Ji-Hyun Seo 1 Hyung-Seok So 1
Ji-Yeong Seo 5 Soo-Jung So 1
Ji-Young Seo 1 Yoonseop So 3
Jiyeong Seo 2 Seher Sofuoglu 1
Mi Kyoung Seo 2 Min-Jung Soh 1
Mi Kyung Seo 1 Bo Kyung Sohn 7
Miran Seo 1 Chul-Ho Sohn 1
Sang Soo Seo 2 Hong-Suk Sohn 1
Wan Seok Seo 3 Inki Sohn 1
Young-Soo Seo 1 Jee Hoon Sohn 3
Younghee Seo 1 Seok Han Sohn 2
Eunchong Seo 1 Sung Yun Sohn 1
Ji Young Seo 1 Hoyoung Sohn 2
Ju Yeon Seo 1 Arman Soleymanifar 1
Sang Won Seo 1 Omid SoliemaniFar 2
Seung-hun Seo 1 Marco Antonio Solís-Bravo 1
Sungho Seo 1 Gi-Hoon Son 1
Yeseul Seo 1 Jeong-Woo Son 1
AeEun Seok 1 Jung-Woo Son 6
Jeong Ho Seok 1 Jungwoo Son 1
Jeong-Ho Seok 2 Myung Ha Son 1
Soon-Ho Seol 2 Sang Joon Son 5
Eunbi Seol 1 Seungnam Son 1
Su Jeong Seong 2 Sung hwa Son 1
Sujeong Seong 2 Yeon-Joo Son 1
Gianluca Serafini 1 Young Don Son 1
Daniele Serata 1 Byoung-A Song 1
Agostino Serra 1 Dong Ho Song 1
Alessandro Serretti 7 Dong-Ho Song 3
Sencan Sertçelik 1 Hokwang Song 1
Eija Setälä-Soikkeli 1 Hoo Rim Song 2
Esther Setién-Suero 1 Hye-Min Song 1
Ki-Bae Seung 1 In-Gyu Song 1
Levent Sevincok 1 Jae Min Song 1
Farhad F. Shadan 2 Ji Soo Song 1
Ravi C. Sharma 1 Ji Young Song 2
Taral Sharma 1 Ji-Hye Song 1
Vahid Sheibani 1 Jihae Song 1
Tatyana Shekhtman 1 Jin-won Song 2
Ting Shen 1 Jinhee Song 1
Winston W. Shen 1 Ki-Jun Song 1
Fang Shen 1 Man-Kyu Song 2
Ran Shi 1 Mi Sun Song 1
Geumsook Shim 3 Misun Song 2
Hyung Jin Shim 1 Woo Hyun Song 1
Joo Cheol Shim 1 Youn-Su Song 1
Joo-Cheol Shim 1 Young-Heon Song 1
Mi-Seon Shim 1 Yul-Mai Song 2
Sang Hong Shim 1 Yun Young Song 3
Sanghong Shim 1 Gil-Young Song 1
Se-Hoon Shim 5 Guohua Song 1
Shi-Ha Shim 1 Jungeun Song 1
Yong S. Shim 1 Ranran Song 1
YongSoo Shim 1 Maryam Sorayani 1
Tetsuo Shimizu 1 Gity Sotoudeh 1
Kazutaka Shimoda 2 Marijana Stanojevic Pirkovic 1
Bae Sub Shin 1 David C. Steffens 1
Bae-Seob Shin 1 Robert Stewart 2
Cheolmin Shin 5 Dominik Strzelecki 1
Chul-Jin Shin 4 Kuan-Pin Su 1
Dong Won Shin 1 Wen-Pang Su 1
Dong-Won Shin 4 Paula Suárez Pinilla 1
Dongwon Shin 1 Atsuko Sugita-Ikenouchi 1
Hee-Young Shin 5 Guk-Hee Suh 1
Hong-Bum Shin 1 Shin-Young Suh 1
Hong-Ju Shin 1 Sooyeon Suh 2
Hyoung Doo Shin 1 Ho-Suk Suh 1
Hyun-Sil Shin 1 Hwagyu Suh 2
Il-Seon Shin 25 Sang Won Suh 1
Im Hee Shin 2 Seung Wan Suh 3
Jae Kyung Shin 1 Won Woo Suh 1
Ji Hye Shin 1 Daliang Sun 1
Jin Ho Shin 1 Yao Sun 1
Jongho Shin 1 Ning Sun 1
Jung-Uk Shin 1 Yan Sun 1
Kyoung Min Shin 3 Didem Sunay 1
Mi Hee Shin 1 Murat Sunbul 1
Min-Sup Shin 18 Hyung Mo Sung 2
Myung-Geun Shin 3 Ji Min Sung 1
Na Young Shin 3 Ki Woong Sung 1
Ok Ja Shin 1 Joo Hyun Sung 1
Sang-Ho Shin 1 Joohyun Sung 1
Sang-Soo Shin 1 Mehmet Zihni Sungur 1
Seung Ju Shin 1 Young-Kyung Sunwoo 2
Soon Young Shin 1 Thomas Suslow 1
Yee-Jin Shin 1 Masahiro Suzuki 1
Yong Wook Shin 1 Steven T. Szabo 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2019 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next