Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Ferdinando Sacco 1 Yee-Jin Shin 1
Sahar Sadegh-Nejadi 1 Yong Wook Shin 1
Yasir Safak 1 Yong-Bum Shin 2
Tarık Sağlam 1 Yong-Wook Shin 1
Goutam Kumar Saha 1 Young-Chul Shin 4
Bünyamin Şahin 1 Yun Mi Shin 2
Berkan Şahin 1 Heejun Shin 1
Ali Sahraian 1 Hyoung-Shik Shin 2
Toshikazu Saito 3 Jae Hyuk Shin 1
Takuya Saito 1 Jung Eun Shin 1
Jeong-Kyu Sakong 1 Yee Jin Shin 1
Hala Salah 1 Yunmi Shin 3
Julio Cesar Salas-Alanís 1 Naotaka Shinfuku 1
Hossein Sanaei-Zadeh 1 Kazuhiro Shinosaki 1
Gabriele Sani 1 Takahiro Shinozaki 1
Susana Santos 1 Masaki Shiraishi 1
Ibrahim Sari 1 Seung-Hyun Shon 1
Bahram Sarkarati 1 Norifumi Shuto 1
Norman Sartorius 1 Sarfraj Ahmad Siddiqui 1
Ryuji Sasaki 1 Dinsuhaimi Sidek 2
Shin-Ichi Sato 1 Lucia Sideli 1
Noriko Sato 1 Maria Salvina Signorelli 1
Evelina Savi 1 Miano Silvia 1
Gökçe Nur Say 1 Hyun-Bo Sim 1
Russell J Schachar 1 Minyoung Sim 2
David Beck Schatz 1 Chang Sun Sim 1
Adriano Schimmenti 1 Changsun Sim 1
Edward Seclaman 1 Alessio Simonetti 1
Salih Selek 3 Giulia Simonetti 1
Umit Basar Semiz 1 Şeref Şimşek 1
Elif Funda Sener 1 Pritibha Singh 1
Cem Şengül 1 Sanjay Singh 1
Beom-Joo Seo 1 Vinod K. Sinha 1
Eun Hyun Seo 6 Aytekin Sır 1
Ho-Jun Seo 4 Ioan Ovidiu Sirbu 1
Jang-Won Seo 1 Burcu Sirlier 1
Jeong Seok Seo 3 Norbert Skokauskas 2
Jeong-Seok Seo 1 Eva Snircova 1
Ji-Hyun Seo 1 Hyung Seok So 1
Ji-Yeong Seo 4 Hyung-Seok So 1
Ji-Young Seo 1 Soo-Jung So 1
Jiyeong Seo 1 Yoonseop So 2
Mi Kyoung Seo 2 Seher Sofuoglu 1
Mi Kyung Seo 1 Bo Kyung Sohn 6
Miran Seo 1 Chul-Ho Sohn 1
Sang Soo Seo 2 Hong-Suk Sohn 1
Wan Seok Seo 3 Inki Sohn 1
Young-Soo Seo 1 Jee Hoon Sohn 3
Younghee Seo 1 Seok Han Sohn 2
Eunchong Seo 1 Sung Yun Sohn 1
Ji Young Seo 1 Hoyoung Sohn 2
Sang Won Seo 1 Arman Soleymanifar 1
Sungho Seo 1 Omid SoliemaniFar 2
Yeseul Seo 1 Gi-Hoon Son 1
AeEun Seok 1 Jeong-Woo Son 1
Jeong Ho Seok 1 Jung-Woo Son 6
Jeong-Ho Seok 2 Jungwoo Son 1
Soon-Ho Seol 2 Myung Ha Son 1
Eunbi Seol 1 Sang Joon Son 5
Su Jeong Seong 2 Seungnam Son 1
Sujeong Seong 2 Sung hwa Son 1
Gianluca Serafini 1 Yeon-Joo Son 1
Daniele Serata 1 Young Don Son 1
Agostino Serra 1 Byoung-A Song 1
Alessandro Serretti 6 Dong Ho Song 1
Eija Setälä-Soikkeli 1 Dong-Ho Song 3
Ki-Bae Seung 1 Hokwang Song 1
Levent Sevincok 1 Hoo Rim Song 1
Farhad F. Shadan 2 Hye-Min Song 1
Ravi C. Sharma 1 In-Gyu Song 1
Taral Sharma 1 Jae Min Song 1
Tatyana Shekhtman 1 Ji Soo Song 1
Ting Shen 1 Ji Young Song 2
Winston W. Shen 1 Ji-Hye Song 1
Fang Shen 1 Jihae Song 1
Ran Shi 1 Jin-won Song 2
Geumsook Shim 3 Jinhee Song 1
Hyung Jin Shim 1 Ki-Jun Song 1
Joo Cheol Shim 1 Man-Kyu Song 2
Joo-Cheol Shim 1 Mi Sun Song 1
Mi-Seon Shim 1 Misun Song 2
Sang Hong Shim 1 Woo Hyun Song 1
Sanghong Shim 1 Youn-Su Song 1
Se-Hoon Shim 5 Young-Heon Song 1
Shi-Ha Shim 1 Yul-Mai Song 2
Yong S. Shim 1 Yun Young Song 3
YongSoo Shim 1 Gil-Young Song 1
Tetsuo Shimizu 1 Guohua Song 1
Kazutaka Shimoda 2 Maryam Sorayani 1
Bae Sub Shin 1 Gity Sotoudeh 1
Bae-Seob Shin 1 Marijana Stanojevic Pirkovic 1
Cheolmin Shin 4 David C. Steffens 1
Chul-Jin Shin 4 Robert Stewart 2
Dong Won Shin 1 Dominik Strzelecki 1
Dong-Won Shin 4 Kuan-Pin Su 1
Dongwon Shin 1 Wen-Pang Su 1
Hee-Young Shin 4 Paula Suárez Pinilla 1
Hong-Bum Shin 1 Atsuko Sugita-Ikenouchi 1
Hong-Ju Shin 1 Guk-Hee Suh 1
Hyoung Doo Shin 1 Shin-Young Suh 1
Hyun-Sil Shin 1 Sooyeon Suh 2
Il-Seon Shin 22 Ho-Suk Suh 1
Im Hee Shin 2 Hwagyu Suh 1
Jae Kyung Shin 1 Seung Wan Suh 1
Ji Hye Shin 1 Daliang Sun 1
Jin Ho Shin 1 Yao Sun 1
Jongho Shin 1 Didem Sunay 1
Jung-Uk Shin 1 Murat Sunbul 1
Kyoung Min Shin 3 Hyung Mo Sung 2
Mi Hee Shin 1 Ji Min Sung 1
Min-Sup Shin 17 Ki Woong Sung 1
Myung-Geun Shin 2 Joo Hyun Sung 1
Na Young Shin 3 Joohyun Sung 1
Ok Ja Shin 1 Young-Kyung Sunwoo 2
Sang-Ho Shin 1 Thomas Suslow 1
Sang-Soo Shin 1 Masahiro Suzuki 1
Seung Ju Shin 1 Steven T. Szabo 1
Soon Young Shin 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2019 by Korean Neuropsychiatric Association. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next