Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Eun Hye Ha 2 Maanse Hoe 1
Jee Hyun Ha 6 Melanie Hom 1
Ji-Hyeon Ha 1 Chang Hyung Hong 5
Juwon Ha 2 Chen-Jee Hong 1
Kyoo Seob Ha 1 Hye Jeong Hong 1
Kyooseob Ha 6 Jeong-Wan Hong 1
Mina Ha 2 Jin Pyo Hong 18
Sung Kyu Ha 1 Jin-Pyo Hong 2
Tae Hyon Ha 5 Jong-Myeon Hong 1
Tae Hyun Ha 2 Kang-E M Hong 1
Eun Joo Ha 1 Keun-Young Hong 1
Ji Hye Ha 1 Kyung Sue Hong 9
Ju-Won Ha 1 Minha Hong 7
Na Hyun Ha 1 Narei Hong 2
Yunus Hacimusalar 2 Sang-Hwang Hong 2
Hourvash Haghighinejad 1 Seok-Chan Hong 1
Bong-Jin Hahm 3 Seong-Chul Hong 3
Myong Hun Hahm 1 Seung Chul Hong 1
Changtae Hahn 5 Seung-Chul Hong 4
Sang-Woo Hahn 3 Seungyeon Hong 2
Chang Tae Hahn 1 Soon-Beom Hong 2
Helinä Hakko 1 Sungdo David Hong 1
Morgan S. Hall 1 Young Joon Hong 3
Mary H. Halling 1 Young-Joon Hong 2
Souheil Hallit 1 Hong Hong 1
Byung Joo Ham 1 Hyun Ju Hong 2
Byung-Joo Ham 10 Hyungsook Hong 1
Sajida Fawaz Hammoudi 2 Jeana Hong 1
Marziyeh Hamzehzadeh 1 Jeongwan Hong 1
Changsu Han 20 Jin-Hee Hong 1
Dal Mu Ri Han 1 Jong Woo Hong 4
Doug Hyun Han 24 Min Hee Hong 1
Eun-Jin Han 1 Minseok Hong 1
Hae-Ra Han 1 Yeon-Ju Hong 1
Haera Han 1 Youjin Hong 2
Hyeree Han 1 Yun-Chul Hong 3
Ji Won Han 15 Li Hongbo 1
Jin-Hee Han 3 Hikaru Hori 1
Jin-Kyu Han 1 Hiroaki Hori 1
Kyoung-Ho Han 1 Toru Horinouchi 1
Kyu-Man Han 6 Fumie Horiuchi 1
Kyung-Lae Han 1 Fang Hou 1
Na Young Han 1 Igor Hrtanek 1
Sang Ho Han 1 Mei-Chun Hsiao 1
Sang-Woo Han 1 Hui-Min Hsieh 1
Seol-Heui Han 4 Ming-Hong Hsieh 1
Seung Kyoung Han 1 Chien-Jen Hsu 1
Song Yi Han 1 Chih-Wei Hsu 1
Alexander Han 1 Tsung-Ming Hu 1
Areum Han 1 Nannan Hu 1
Changwoo Han 2 Qian Hu 1
Dongkyun Han 2 Shaohua Hu 1
Hongying Han 1 Yueyang Hu 1
Jae Hyun Han 1 Long Hua 1
Jae Sang Han 1 Chun-Jen Huang 1
Ji Hun Han 1 Li Huang 1
Ji Hyun Han 1 San-Yuan Huang 4
Jiwon Han 1 Tiao-Lai Huang 1
Joo Hyun Han 1 Xiaojun Huang 1
Jung Hee Han 1 Xiaoqi Huang 1
Jung Hwa Han 1 Yu-Shu Huang 1
Jung Min Han 1 Chaohua Huang 1
Jung-Hoon Han 1 Hsiang-Hsiung Huang 1
Kyuhee Han 4 Hui-Ching Huang 1
Kyung-do Han 2 Manli Huang 1
Mi Ah Han 1 Tao Huang 1
Seunghoon Han 1 Wan-li Huang 1
So ra Han 1 Wanling Huang 1
Woori Han 1 Yue-ping Huang 1
Yong-Seop Han 1 Lorena Huelves 1
Yu-Ri Han 1 Hyu Jung Huh 6
Yuri Han 1 Min Jung Huh 1
Ryuzo Hanaie 1 Seung Huh 1
Tadahito Hanaoka 1 Sun Huh 3
Alishba Hania 1 Yoon Huh 1
Jennifer A. Hanner 1 Yoonseok Huh 3
James C. Hannon 1 Sung-Young Huh 1
Anita L. Hansen 1 Yu-Yung Hung 1
Matthew Hansen 1 Ji-Won Hur 9
Maria Carolina Hardoy 1 Nam Wook Hur 2
Kenji Hashimoto 1 Myung-Haeng Hur 1
Mariko Hashimoto 1 Veronika Marcincakova Husarova 1
Takeo Hata 1 Dae-Yong Hwang 1
Kotaro Hattori 1 Deuk Soo Hwang 1
Erik Hauge 1 Eun-Jeong Hwang 1
Beata Havaki-Kontaxaki 1 Jae Yeon Hwang 3
Kohei Hayakawa 1 Ju Hee Hwang 1
Yuki Hayashi 1 Jun-Won Hwang 8
Somoday Hazra 2 Jung-A Hwang 4
Li He 1 Samuel Suk-Hyun Hwang 1
Minfu He 1 Seon Hee Hwang 1
Ying He 1 Soon-Taeg Hwang 1
Arvin Hedayati 1 Sunyoung Hwang 1
Ji-hoon Heo 1 Tae Yeon Hwang 1
Jung-Yoon Heo 7 Tae-Yeon Hwang 2
Si Young Heo 1 Tae-Young Hwang 1
Eun-Hye Heo 1 Taik-Gun Hwang 1
Jae Seok Heo 1 Hyun Chan Hwang 1
Jiwoong Heo 1 In Cheol Hwang 1
Nam-Hun Heo 1 Ji Hyun Hwang 2
Simyang Heo 1 Jun Won Hwang 1
Ju Young Her 1 Jung Im Hwang 2
Sung-Ho Her 1 Jung-Won Hwang 1
Hasan Herken 3 Kyu-Sic Hwang 6
Stephan Herpertz 1 Soo Jin Hwang 1
Teruhiko Higuchi 1 Wu Jeong Hwang 1
Yoshio Hirayasu 1 Gi Jung Hyun 2
Gokben Hizli Sayar 1 Mi-Yeul Hyun 1
Dham Ho 1 Myung-Ho Hyun 1
Pei-Shen Ho 1 So Yeon Hyun 1
Sam Hobel 1 Jinhee Hyun 1
David C. Hodgins 1 Myoung Ho Hyun 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2022 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next