Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Alişan Burak Yaşar 1 Soyoung Yoo 1
Shailly Yadav 1 Tae-Young Yoo 1
Canan Yalcinkaya 1 Taeyoung Yoo 1
Shigeto Yamamoto 1 Ki-Hwan Yook 1
Tomoka Yamamoto 1 Vidal Yook 1
Shigeru Yamauchi 1 Bo-Hyun Yoon 3
Shigeto Yamawaki 1 Byung-Moon Yoon 1
Yulei Yan 1 Byungmun Yoon 1
Wei Yan 2 Dae Hyun Yoon 1
Miyuki Yanagimachi 1 Hiejin Yoon 1
Omer Yanartas 1 Ho-Kyoung Yoon 18
Byung-Hwan Yang 2 Ho-Kyung Yoon 2
Hae Kyung Yang 1 Hyeng-Geun Yoon 1
Hyunjoo Yang 1 Hyo-Woon Yoon 1
Jaewon Yang 3 In-Young Yoon 7
Jong-Chul Yang 10 Jin-Sang Yoon 28
Mi-Jeong Yang 1 Jong Choul Yoon 1
Qing Yang 1 Jong Chul Yoon 2
Rongwang Yang 1 Jung-Han Yoon 1
Seung Ae Yang 1 Kang-Jun Yoon 1
So Young Yang 2 Kun-Ho Yoon 1
Su-Jin Yang 5 Se Chang Yoon 4
Wan-Seok Yang 1 Sechang Yoon 1
Wei-min Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Young Hui Yang 1 Seoyoung Yoon 2
Young-Hui Yang 1 Suelin Yoon 1
Chae Ha Yang 1 Sung Wook Yoon 1
Chaeyeon Yang 1 Sung-Wook Yoon 1
Chan-Mo Yang 7 Chang-gyo Yoon 1
Chunxia Yang 1 Dong-Uk Yoon 1
Danbi Yang 1 Dukyong Yoon 1
Fu-Chi Yang 3 Hae-Joo Yoon 1
Ha-rin Yang 1 Hee-Jung Yoon 1
Hae-Jung Yang 1 Hyae-young Yoon 1
Hee Won Yang 1 Hyung-Jun Yoon 3
Hyunju Yang 1 Hyungkun Yoon 1
Ji-hye Yang 1 Jaekook Yoon 1
Jieun Yang 1 Je Sik Yoon 1
Kyo-Jin Yang 1 Je-Yeon Yoon 1
Kyojin Yang 1 Jin Woong Yoon 1
Lijuan Yang 1 Joohyun Yoon 3
Ok Kyung Yang 1 Jun Ho Yoon 1
Seungbeom Yang 1 Kee Dong Yoon 1
Shengliang Yang 1 Min Yoon 3
Shu-Yu Yang 1 Nan-He Yoon 2
So Yung Yang 1 Narae Yoon 1
Soo Jin Yang 1 Seo Young Yoon 2
Sun Kyeong Yang 1 Shin Hee Yoon 1
Szu-Nian Yang 1 Woon Yoon 2
Yi-Jun Yang 1 Youngwoo Bryan Yoon 1
Dezhong Yao 1 Yasushi Yoshida 1
Yingshui Yao 3 Eiji Yoshihara 2
Alişan Burak Yaşar 1 Reiji Yoshimura 1
Farzana Yasmin 1 Ji Hee You 1
Amal Yassin 1 Young Sun You 1
Norio Yasui-Furukori 1 Young-Sun You 1
Kaasım Fatih Yavuz 1 Han Young You 1
Esra Yazıcı 1 Ji Seon You 1
Chin-Bin Yeh 1 Yoosik Youm 3
Ta-Chuan Yeh 4 Hyun Chul Youn 1
Eun Chong Yeo 1 Jong Chul Youn 9
Chan-Woo Yeom 1 Jung-Hae Youn 1
Ji Won Yeom 2 Soyoung Youn 7
Yusung Yeom 1 Tak Youn 5
Bora Yeon 2 HyunChul Youn 5
Byeong Kil Yeon 1 Eric A. Youngstrom 1
Fatma Duygu Kaya Yertutanol 1 Rabie Sayed Youssef 1
Albert Yeung 1 Bum-Hee Yu 8
Dahyun Yi 10 Dongsheng Yu 1
Hawoo Yi 1 Hye-Young Yu 1
Jung-Seo Yi 3 Jae-hak Yu 1
Ki Kyoung Yi 1 Jaehak Yu 5
Ki-Kyung Yi 1 Je-Chun Yu 6
Kikyoung Yi 2 Seung Taek Yu 1
Sang Hoon Yi 1 Shi-Eun Yu 3
Hyun-suk Yi 1 Shieun Yu 2
Hanefi Yildirim 4 So Young Yu 1
Nazım Yıldız 1 Wei Yu 1
Mustafa Yildiz 3 Yen-Hsin Yu 1
Sedat Yıldız 1 Chia-Ling Yu 1
Mustafa Yılmaz 1 Fengqiong Yu 1
Savaş Yılmaz 1 Go Eun Yu 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Hyeona Yu 3
Vuslat Yılmaz 1 Minglan Yu 1
Onur Yılmaz 1 Qian Yu 1
Hyeon Woo Yim 6 Rina Yu 1
Hyeon-Woo Yim 5 Shun-Chieh Yu 1
Seon Jin Yim 2 Shun-ying Yu 1
Jinyeong Yim 1 Xue Yu 1
Jian Yin 1 Yao Yu 1
Shingo Yokota 1 Jixiang Yuan 1
Hiroshi Yoneda 7 Minlan Yuan 1
Bora Yoo 1 Erinç Yücel 1
Byung Il Yoo 1 Berna Yucel 1
Byung Kuk Yoo 1 Bengu Yucens 1
Eunhye Yoo 1 Yang Yue 1
Hanik Yoo 1 Boram Yuk 2
Hee Jeong Yoo 16 Tuğba Yüksel 1
Hee-Jeong Yoo 4 Burcu Yuksel 1
Hye Jin Yoo 1 Nevzat Yuksel 1
Ikki Yoo 1 Sun Young Yum 3
Jae Hyun Yoo 2 Mi-Sun Yum 1
Jeong-Hwa Yoo 1 Sun Kyoung Yum 1
Kwang-Ha Yoo 1 Dong-Hwan Yun 1
Seung Jin Yoo 1 Je-Yeon Yun 4
So Young Yoo 4 Ji Hea Yun 1
So-Young Yoo 3 Kyu Wol Yun 2
Soon-Jib Yoo 1 Seok Ho Yun 1
Sooyoung Yoo 1 Xiaobin Yun 1
Tai P. Yoo 1 Youngmi Yun 1
Cheolin Yoo 1 Hyeon-Seung Yun 1
Heejeong Yoo 1 Ji-Ae Yun 2
Ji Yeon Yoo 1 Kyeong Seon Yun 1
Jinho Yoo 1 Kyungtaek Yun 1
Nam-Hee Yoo 1 Mi Kyung Yun 1
Seo-Koo Yoo 3 Hazlina Md Yusof 1
Seung-Jin Yoo 2
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2023 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next