Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Alişan Burak Yaşar 1 Nam-Hee Yoo 1
Shailly Yadav 1 Seo-Koo Yoo 3
Canan Yalcinkaya 1 Seung-Jin Yoo 2
Shigeto Yamamoto 1 Soyoung Yoo 2
Tomoka Yamamoto 1 Tae-Young Yoo 1
Shigeru Yamauchi 1 Taeyoung Yoo 1
Shigeto Yamawaki 1 Ki-Hwan Yook 1
Yulei Yan 1 Vidal Yook 1
Huiming Yan 1 Bo-Hyun Yoon 3
Meiqi Yan 1 Byung-Moon Yoon 1
Wei Yan 2 Byungmun Yoon 1
Miyuki Yanagimachi 1 Dae Hyun Yoon 2
Omer Yanartas 1 Hiejin Yoon 1
Byung-Hwan Yang 2 Ho-Kyoung Yoon 18
Hae Kyung Yang 1 Ho-Kyung Yoon 2
Hyunjoo Yang 1 Hyeng-Geun Yoon 1
Jaewon Yang 3 Hyo-Woon Yoon 1
Jong-Chul Yang 10 In-Young Yoon 7
Mi-Jeong Yang 1 Jin-Sang Yoon 28
Qing Yang 1 Jong Choul Yoon 1
Rongwang Yang 1 Jong Chul Yoon 3
Seung Ae Yang 1 Jung-Han Yoon 1
So Young Yang 2 Kang-Jun Yoon 1
Su-Jin Yang 6 Kun-Ho Yoon 1
Wan-Seok Yang 1 Se Chang Yoon 4
Wei-min Yang 1 Sechang Yoon 1
Young Hui Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Young-Hui Yang 1 Seoyoung Yoon 2
Chae Ha Yang 1 Suelin Yoon 1
Chaeyeon Yang 1 Sung Wook Yoon 1
Chan-Mo Yang 7 Sung-Wook Yoon 1
Chunxia Yang 1 Chang-gyo Yoon 1
Danbi Yang 1 Dong-Uk Yoon 1
Fu-Chi Yang 4 Dukyong Yoon 1
Ha-rin Yang 1 Hae-Joo Yoon 1
Hae-Jung Yang 1 Hee-Jung Yoon 1
Hee Won Yang 1 Hyae-young Yoon 1
Hyunju Yang 1 Hyung-Jun Yoon 4
Ji-hye Yang 1 Hyungkun Yoon 1
Jieun Yang 1 Jaekook Yoon 1
Kyo-Jin Yang 1 Je Sik Yoon 1
Kyojin Yang 1 Je-Yeon Yoon 1
Lijuan Yang 1 Jin Woong Yoon 1
Ok Kyung Yang 1 Joohyun Yoon 4
Qun Yang 1 Jun Ho Yoon 1
Seungbeom Yang 1 Kee Dong Yoon 1
Shengliang Yang 1 Min Yoon 3
Shu Yang 1 Nan-He Yoon 2
Shu-Yu Yang 1 Narae Yoon 1
Shuya Yang 1 Seo Young Yoon 3
So Yung Yang 1 Shin Hee Yoon 1
Soo Jin Yang 1 Sunwoo Yoon 1
Sun Kyeong Yang 1 Woon Yoon 2
Szu-Nian Yang 1 Youngwoo Bryan Yoon 1
Yi-Jun Yang 1 Yasushi Yoshida 1
Yingying Yang 1 Eiji Yoshihara 2
Ziqi Yang 1 Reiji Yoshimura 1
Dezhong Yao 1 Ji Hee You 1
Shun Yao 1 Young Sun You 1
Xinping Yao 1 Young-Sun You 1
Yingshui Yao 3 Han Young You 1
Alişan Burak Yaşar 1 Ji Seon You 1
Farzana Yasmin 1 Sungeun You 1
Amal Yassin 1 Yoosik Youm 3
Norio Yasui-Furukori 1 Hyun Chul Youn 1
Elif Yavuz 1 Jong Chul Youn 9
Kaasım Fatih Yavuz 1 Jung-Hae Youn 1
Esra Yazıcı 1 Soyoung Youn 7
Chin-Bin Yeh 1 Tak Youn 5
Ta-Chuan Yeh 4 HyunChul Youn 7
Cheng-Fang Yen 1 Eric A. Youngstrom 1
Eun Chong Yeo 1 Rabie Sayed Youssef 1
Chan-Woo Yeom 2 Bum-Hee Yu 8
Ji Won Yeom 2 Dongsheng Yu 1
Yusung Yeom 1 Hye-Young Yu 1
Bora Yeon 2 Jae-hak Yu 1
Byeong Kil Yeon 1 Jaehak Yu 5
Fatma Duygu Kaya Yertutanol 1 Je-Chun Yu 6
Albert Yeung 1 Seung Taek Yu 1
Dahyun Yi 10 Shi-Eun Yu 3
Hawoo Yi 1 Shieun Yu 2
Jung-Seo Yi 3 So Young Yu 1
Ki Kyoung Yi 1 Wei Yu 1
Ki-Kyung Yi 1 Yen-Hsin Yu 1
Kikyoung Yi 2 Chia-Ling Yu 1
Sang Hoon Yi 1 Fengqiong Yu 1
Hyun-suk Yi 1 Go Eun Yu 1
Hanefi Yildirim 4 Hyeona Yu 4
Kübra Yıldırım 1 Hyun Sook Yu 1
Nazım Yıldız 1 Minglan Yu 1
Mustafa Yildiz 3 Qian Yu 1
Sedat Yıldız 1 Rina Yu 1
Mustafa Yılmaz 1 Shun-Chieh Yu 1
Savaş Yılmaz 1 Shun-ying Yu 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Xue Yu 1
Vuslat Yılmaz 1 Xuemei Yu 1
Onur Yılmaz 1 Yao Yu 1
Hyeon Woo Yim 6 Jixiang Yuan 1
Hyeon-Woo Yim 5 Minlan Yuan 1
Seon Jin Yim 2 Xiaoping Yuan 1
Jinyeong Yim 1 Erinç Yücel 1
Jian Yin 1 Berna Yucel 1
Shingo Yokota 1 Bengu Yucens 1
Hiroshi Yoneda 7 Xinxin Yue 1
Bora Yoo 1 Yang Yue 1
Byung Il Yoo 1 Boram Yuk 2
Byung Kuk Yoo 1 Tuğba Yüksel 1
Eunhye Yoo 1 Burcu Yuksel 1
Hanik Yoo 1 Nevzat Yuksel 1
Hee Jeong Yoo 16 Sun Young Yum 3
Hee-Jeong Yoo 4 Mi-Sun Yum 1
Hye Jin Yoo 1 Sun Kyoung Yum 1
Ikki Yoo 1 Dong-Hwan Yun 1
Jae Hyun Yoo 2 Je-Yeon Yun 4
Jeong-Hwa Yoo 1 Ji Hea Yun 1
Kwang-Ha Yoo 1 Kyu Wol Yun 2
Seung Jin Yoo 1 Seok Ho Yun 1
So Young Yoo 4 Xiaobin Yun 1
So-Young Yoo 3 Youngmi Yun 1
Soon-Jib Yoo 1 Hyeon-Seung Yun 1
Sooyoung Yoo 1 Ji-Ae Yun 4
Tai P. Yoo 1 Kyeong Seon Yun 1
Cheolin Yoo 1 Kyungtaek Yun 1
Heejeong Yoo 1 Mi Kyung Yun 1
Ji Yeon Yoo 1 Hazlina Md Yusof 1
Jinho Yoo 1
  • Journal Impact Factor 2.7
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2023 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next