Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Thanaseelan J 1 Xixi Jiang 1
Young-Myo Jae 2 Yuchao Jiang 1
Mahtab Jafari 1 Karen M. Jiménez 1
Peyman Jafari 1 Bo-Ra Jin 1
Geon-Ho Jahng 1 Chong-Hyeon Jin 1
Kankamol Jaisin 1 Seong Nam Jin 1
Shazia M. Jamil 2 Yoonmi Jin 1
Byong-Su Jang 1 Jae Chan Jin 1
Byunggu Jang 1 Kyubok Jin 1
Dong Pyo Jang 1 Min Jin Jin 3
Eun Young Jang 4 Yuelong Jin 3
Eun-Young Jang 2 Michael R. Jiroutek 1
Hyun Jang 1 Hye Hyun Jo 1
Ji-Eun Jang 2 Hyunyoung Jo 1
Joon Hwan Jang 12 Min Kyung Jo 1
Jung Won Jang 2 Sangmee Ahn Jo 1
Ki-Won Jang 1 Seongwoo Jo 1
Sae-Heon Jang 2 Soo Hyun Jo 1
Seon-Keong Jang 1 Sun-Jin Jo 6
Seon-Kyeong Jang 2 Hyun Jo 1
Seung-Ho Jang 11 Hyunjin Jo 1
Soo Ah Jang 1 In Sook Jo 1
Won-Cheol Jang 1 Min-Woo Jo 1
Yong Lee Jang 1 MinKyung Jo 2
Yu Jin Jang 1 So Hye Jo 1
Hyesue Jang 1 Young Tak Jo 1
Jihoon Jang 1 Keun Ho Joe 1
Jin Hyeok Jang 1 Keun-Ho Joe 1
Jinyoung Jang 1 Soohyun Joe 2
Jungeun Jang 1 Sook-Haeng Joe 7
Kuk-In Jang 1 Thomas Joiner 1
Mi Jang 1 Duk-In Jon 4
Ok-Jin Jang 3 Eun-Jeong Joo 6
Seoyoung Jang 1 Jin Hui Joo 1
Sooah Jang 1 Sae Kyoung Joo 1
Soomin Jang 1 Soo Hyun Joo 5
Sung-In Jang 1 Soo-Hyun Joo 3
Ye Eun Jang 1 Sung Woo Joo 3
Young Eun Jang 1 Won-tak Joo 1
Delfina Janiri 1 Yeon Ho Joo 6
Luigi Janiri 1 Young-Hoon Joo 1
Vladimir Janjic 1 Eun Yeon Joo 2
Slobodan M. Jankovic 1 Yoo Sook Joung 3
Katarína Janšáková 1 Yoo-Sook Joung 9
Afzal Javed 1 Yoosook Joung 1
Meera Jayaswal 1 Haejung Joung 4
Bong-Hee Jeon 2 Mirjana Jovanovic 1
Dong Wook Jeon 1 Olga Józefowicz 1
Dong-Wook Jeon 5 Gawon Ju 5
Hong Jin Jeon 26 Il-Nam Ju 1
Hong Jun Jeon 6 Hyun-Bin Ju 1
Hyun-Soo Jeon 1 Po-Chung Ju 1
Im Hong Jeon 1 Seok-Jin Ju 1
Jin-Yong Jeon 1 Yeong Jun Ju 1
Ju-Ri Jeon 2 Yang Juan 1
Jun Hee Jeon 1 Georg Juckel 1
Sang Won Jeon 8 Ra-Hyung Juh 1
Soyeon Jeon 1 Yong-Sung Juhnn 1
Woo Taek Jeon 1 Jin Yong Jun 9
Woo-Taek Jeon 1 Jin-Yong Jun 1
Woo-Teak Jeon 2 Tae-Youn Jun 8
Yang-Whan Jeon 3 Bang-Ook Jun 1
Jeong Eun Jeon 1 Do-Un Jung 4
Mina Jeon 1 Dong-Jin Jung 1
Sang-Won Jeon 3 Hae Hyuk Jung 1
Sehyun Jeon 4 Hae-Kyung Jung 1
Sekye Jeon 1 Han-Yong Jung 6
So Yeon Jeon 4 Hee Yeon Jung 7
Songhee Jeon 1 Hee-Yeon Jung 4
Younsuk Jeon 1 Hyerim Jung 1
Bo-Ok Jeong 2 Hyun-Jin Jung 1
Bum Seok Jeong 1 Il-Kyung Jung 1
Bumseok Jeong 6 In-Kwa Jung 3
Da-Woon Jeong 1 Jae-Woo Jung 1
Do-Un Jeong 6 Ji Ye Jung 1
Eu-gene Jeong 1 Jo Eun Jung 1
Gwang-Woo Jeong 3 Joon Hyung Jung 1
Hee Jeong Jeong 7 Ki-Young Jung 1
Hyun-Ghang Jeong 11 Kyoung Hwa Jung 2
Hyunsuk Jeong 4 Min Soo Jung 1
Jaeseung Jeong 2 Myung Hun Jung 5
Jee H. Jeong 1 Seung-Ho Jung 4
Jee Hyang Jeong 1 Sun Hwa Jung 1
Jin Young Jeong 1 Sun-Woo Jung 1
Jo-Eun Jeong 8 Sung Won Jung 2
Jong-Hyun Jeong 6 Sung-Soo Jung 2
Myung Ho Jeong 3 Sung-Won Jung 2
Myung-Ho Jeong 2 Tae-Woon Jung 1
Seong Hoon Jeong 6 Wi Hoon Jung 5
Seong-Hoon Jeong 3 Won Beom Jung 1
Seung Hee Jeong 1 Won Sang Jung 2
Seung-Hee Jeong 2 Won-Sang Jung 1
Sung Hoon Jeong 2 Woo-Young Jung 3
Sung-Hoon Jeong 1 Ye-Ha Jung 2
Yu Jin Jeong 1 Yong Jin Jung 1
Yu-Jin Jeong 1 YouJi Jung 1
Bo Ram Jeong 2 Young Eun Jung 1
Ha Jin Jeong 1 Young-Chul Jung 3
Hee-Jeong Jeong 2 Young-Eun Jung 2
Hye Seon Jeong 1 Da Eun Jung 1
Hyeon Jeong 5 Da Seul Jung 1
Kyoung Sook Jeong 1 Da-Eun Jung 1
Mi Young Jeong 2 Dooyoung Jung 2
Seo Hyun Jeong 1 Eun Hee Jung 1
Seunghwa Jeong 2 Gijung Jung 2
Young Wook Jeong 1 Han Yong Jung 1
Min Jhon 4 Han-Young Jung 1
Jin Hyeong Jhoo 11 Hee Kyung Jung 1
Jin Hyung Jhoo 1 Hyun Seok Jung 1
Kyungun Jhung 4 Hyun-Sung Jung 1
Seokyeon Ji 1 Minjee Jung 1
Dajung Ji 1 Seo-Yeon Jung 3
Gongjun Ji 1 Sooyun Jung 1
Yanbin Jia 1 Suk Jin Jung 1
Wenqing Jiang 2 Young Hoon Jung 1
Chun-ming Jiang 1 Hee-Soon Juon 1
Minmin Jiang 1 Eun-Kyung Jwa 1
Xiang-Ling Jiang 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-537-6171    Fax: +82-2-537-6174    E-mail: knpa1945@hanmail.net                

Copyright © 2022 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next