Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Abdolreza Sabahi 1 Hyoung-Shik Shin 2
Michael Sabbaj 1 Hyunjung Shin 1
Ferdinando Sacco 1 Jae Hyuk Shin 1
Sahar Sadegh-Nejadi 1 Jeong Eun Shin 1
Yasir Safak 1 Jin Shin 1
Tarık Sağlam 1 Jiyoon Shin 2
Goutam Kumar Saha 1 Jong Wook Shin 1
Bünyamin Şahin 1 Ju-Young Shin 1
Berkan Şahin 1 Jung Eun Shin 1
Ali Sahraian 1 Mi Hyun Shin 2
Toshikazu Saito 3 Minyoung Shin 1
Takuya Saito 1 Myung-Hee Shin 1
Motohiro Sakai 2 Sam Yi Shin 1
Jeong-Kyu Sakong 1 Sangho Shin 1
Hala Salah 1 Yee Jin Shin 1
Hisham Salah 1 Yong Woo Shin 1
Pascale Salameh 2 Yu-Bin Shin 2
Julio Cesar Salas-Alanís 1 Yunmi Shin 5
Nada Omar Saleh 1 Naotaka Shinfuku 4
Luis Alberto Salinas-Torres 1 Kazuhiro Shinosaki 1
Noreen Samad 1 Takahiro Shinozaki 1
Hossein Sanaei-Zadeh 1 Masaki Shiraishi 1
Arshiya Sangchooli 1 Seung-Hyun Shon 4
Gabriele Sani 1 Norifumi Shuto 1
Susana Santos 1 Fei-Fei Si 1
Ibrahim Sari 1 Sarfraj Ahmad Siddiqui 1
Bahram Sarkarati 1 Dinsuhaimi Sidek 2
Norman Sartorius 2 Shahrul Na’im Sidek 1
Ryuji Sasaki 1 Lucia Sideli 1
Shin-Ichi Sato 1 Jana Siedler 1
Noriko Sato 1 Maria Salvina Signorelli 1
Miguel Saucedo 1 Celeste Silveira 1
Anne Sauvaget 1 Miano Silvia 1
Evelina Savi 1 Hyun-Bo Sim 2
Gökçe Nur Say 1 Minyoung Sim 2
Russell J Schachar 1 Chang Sun Sim 2
David Beck Schatz 1 Changsun Sim 1
Adriano Schimmenti 1 Kang Sim 1
Guido Di Sciascio 1 Mikyung Sim 1
Edward Seclaman 1 Alessio Simonetti 1
Fatemeh Seifi 1 Giulia Simonetti 1
Salih Selek 3 Şeref Şimşek 1
Umit Basar Semiz 1 Pritibha Singh 1
Elif Funda Sener 1 Sanjay Singh 1
Cem Şengül 1 Vinod K. Sinha 1
Beom-Joo Seo 1 Aytekin Sır 1
Eun Hyun Seo 10 Ioan Ovidiu Sirbu 1
Ho-Jun Seo 7 Burcu Sirlier 1
Jang-Won Seo 1 Serap Sirvanci 1
Jeong Seok Seo 4 Norbert Skokauskas 2
Jeong-Seok Seo 1 Eva Snircova 1
Ji-Hyun Seo 1 Hyung Seok So 2
Ji-Yeong Seo 5 Hyung-Seok So 1
Ji-Young Seo 1 Soo-Jung So 1
Jiyeong Seo 3 Yoonseop So 5
Mi Kyoung Seo 2 Erik Söderman 1
Mi Kyung Seo 1 Seher Sofuoglu 1
Miran Seo 1 Min-Jung Soh 2
Sang Soo Seo 2 Bo Kyung Sohn 8
Wan Seok Seo 5 Chul-Ho Sohn 1
Young-Soo Seo 1 Hong-Suk Sohn 1
Younghee Seo 1 Inki Sohn 1
Eunchong Seo 5 Jee Hoon Sohn 5
Hwa-yeon Seo 1 Seok Han Sohn 2
Hwo Yeon Seo 2 Sung Yun Sohn 1
Hwo-Yeon Seo 1 Eunhee Sohn 1
Hye Rin Seo 1 Hoyoung Sohn 2
Jae Eun Seo 1 Sunju Sohn 1
Ji Young Seo 3 Arman Soleymanifar 1
Ju Yeon Seo 2 Omid SoliemaniFar 2
Jun-Ho Seo 1 Marco Antonio Solís-Bravo 1
Kyunghoon Seo 2 Gi-Hoon Son 1
Min-Sook Seo 1 Jeong-Woo Son 1
Sang Won Seo 2 Jung-Woo Son 6
Seung-hun Seo 1 Jungwoo Son 1
Sungho Seo 1 Myung Ha Son 1
Surin Seo 1 Sang Joon Son 7
Yae Eun Seo 1 Seungnam Son 1
Yeseul Seo 1 Sung hwa Son 1
AeEun Seok 1 Yeon-Joo Son 1
Jeong Ho Seok 1 Young Don Son 4
Jeong-Ho Seok 2 Hwancheol Son 1
Soon-Ho Seol 2 Hye Jung Son 1
Eunbi Seol 1 Minam Son 1
Jinmi Seol 3 Yeonghae Son 1
Ki Ho Seol 1 Byoung-A Song 1
Su Jeong Seong 2 Dong Ho Song 2
Sujeong Seong 2 Dong-Ho Song 3
Wonshik Seong 1 Hokwang Song 1
Yoanna Seong 2 Hoo Rim Song 2
Gianluca Serafini 2 Hye-Min Song 1
Daniele Serata 1 In-Gyu Song 1
Agostino Serra 1 Jae Min Song 1
Alessandro Serretti 7 Ji Soo Song 1
Sencan Sertçelik 2 Ji Young Song 2
Eija Setälä-Soikkeli 1 Ji-Hye Song 1
Esther Setién-Suero 1 Jihae Song 1
Ki-Bae Seung 1 Jin-won Song 2
Milton Severo 1 Jinhee Song 1
Levent Sevincok 1 Ki-Jun Song 1
Gustavo Sevlever 1 Man-Kyu Song 2
Mohammad Shabani 1 Mi Sun Song 1
Farhad F. Shadan 2 Misun Song 2
Behrang Shadloo 1 Woo Hyun Song 1
Fatin Amira Shahrudin 1 Youn-Su Song 1
Mohammadreza Shalbafan 1 Young-Heon Song 1
Ravi C. Sharma 1 Yul-Mai Song 3
Taral Sharma 1 Yun Young Song 3
Vahid Sheibani 1 Da-Yea Song 4
Tatyana Shekhtman 1 Gil-Young Song 1
Ting Shen 1 Guohua Song 1
Winston W. Shen 1 Hyehyun Song 1
Fang Shen 1 In Mok Song 1
Guangfan Shen 1 In-Ae Song 2
Jie Shen 1 Jay Song 1
David C. Sheridan 2 Jeong-Kook Song 1
Ran Shi 1 Jun Ho Song 1
Hong Shi 1 Jungeun Song 1
Vincent Shieh 1 NaNa Song 1
Geumsook Shim 3 Ranran Song 1
Hyung Jin Shim 1 Maryam Sorayani 1
Joo Cheol Shim 1 Gity Sotoudeh 1
Joo-Cheol Shim 1 Lídia Sousa 1
Mi-Seon Shim 1 Marijana Stanojevic Pirkovic 1
Sang Hong Shim 1 Clay M. Starlin 1
Sanghong Shim 1 Sabine M. Staufenbiel 1
Se-Hoon Shim 8 David C. Steffens 1
Shi-Ha Shim 1 Robert Stewart 2
Yong S. Shim 1 Cora Stiller 1
YongSoo Shim 1 Marion Strullu 1
Eun-jung Shim 1 Dominik Strzelecki 1
Man-shik Shim 1 Brendon Stubbs 1
Se Hoon Shim 1 Kuan-Pin Su 1
Tetsuo Shimizu 1 Wen-Pang Su 1
Kazutaka Shimoda 3 Li Wen Su 1
Bae Sub Shin 1 Paula Suárez Pinilla 1
Bae-Seob Shin 1 Satoshi Sugahara 1
Cheolmin Shin 11 Norio Sugawara 1
Chul-Jin Shin 4 Atsuko Sugita-Ikenouchi 1
Dong Won Shin 1 Guk-Hee Suh 1
Dong-Won Shin 7 Shin-Young Suh 1
Dongwon Shin 1 Sooyeon Suh 3
Hee-Young Shin 5 Ho-Suk Suh 1
Hong-Bum Shin 1 Hwagyu Suh 5
Hong-Ju Shin 1 Sang Won Suh 1
Hyoung Doo Shin 1 Seung Wan Suh 5
Hyun-Sil Shin 1 Won Woo Suh 1
Il-Seon Shin 27 Jing Sui 1
Im Hee Shin 2 Daliang Sun 1
Jae Kyung Shin 1 Yao Sun 1
Ji Hye Shin 1 Chuanyu Sun 1
Jin Ho Shin 1 Elliot Tianyu Sun 1
Jongho Shin 1 Li Sun 1
Jung-Uk Shin 1 Ning Sun 2
Kyoung Min Shin 3 Tai hui Sun 1
Mi Hee Shin 1 Yan Sun 1
Min-Sup Shin 18 Yang Sun 1
Myung-Geun Shin 3 Yaoting Sun 1
Na Young Shin 4 Yunkai Sun 1
Ok Ja Shin 1 Didem Sunay 1
Sang-Ho Shin 1 Murat Sunbul 1
Sang-Soo Shin 1 Hyung Mo Sung 2
Seung Ju Shin 1 Ji Min Sung 1
Soon Young Shin 1 Ki Woong Sung 1
Yee-Jin Shin 1 Dajung Sung 1
Yong Wook Shin 1 Joo Hyun Sung 1
Yong-Bum Shin 2 Joohyun Sung 1
Yong-Wook Shin 2 Kiyoung Sung 3
Young-Chul Shin 8 Mehmet Zihni Sungur 1
Yun Mi Shin 2 Young-Kyung Sunwoo 2
Daun Shin 1 Thomas Suslow 1
Dong Jin Shin 1 Masahiro Suzuki 1
Eunbin Shin 1 Steven T. Szabo 1
Heejun Shin 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2022 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next